Infowandeling

Doe onze uitgestippelde wandeling langs acht cruciale locaties in het centrumproject. Op infopanelen lees je meer over de ambities van het gemeentebestuur en de stappen die in het verleden reeds werden gezet.

De bevraging is intussen afgelopen, maar het is nog steeds mogelijk om de infopanelen te bezichtigen. 

Download de wandelroute