Tweede straatnaam vernoemd naar een vrouw in Willebroek  

Willebroek is een vrouwelijke straatnaam rijker: de Isabella Van den Bogaertstraat. In 2021 liep in Willebroek het 'Meer vrouw op straat-project', waarmee meer straatnamen in Willebroek vernoemd moesten worden naar een opmerkelijke vrouw uit de lokale geschiedenis. Onze gemeente kende voor het project slechts één straat vernoemd naar een vrouw, het Alida Petersplein, en daar komt nu verandering in.

Sinds kort maakt de Isabella Van den Bogaertstraat nu ook deel uit van het Willebroekse stratennet. Door de toename en (her)verkavelingen van percelen en woningen was het noodzakelijk om voor deze locatieseen duidelijke, unieke straatnaam toe te kennen. De nieuwe straat bevindt zich ter hoogte van de Kebbinglei werd, binnen een nieuwe verkaveling.

Meer vrouw op straat

De Isabella Van den Bogaertstraat is de tweede straat in Willebroek, vernoemd naar een vrouw. “Begin maart 2021, op Internationale Vrouwendag, startte de gemeente de zoektocht naar opmerkelijke vrouwen die een plek in ons collectief geheugen, én dus ook in ons straatbeeld, verdienen. Willebroek telde slechts één straatnaam die vernoemd werd naar een vrouw: het Alida Peetersplein. Het was dan ook hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Uit deze suggestieronde kwamen vijftien vrouwennamen uit de bus, waaronder schrijfster Tine Rabhooy, verzetsstrijdster Maria Moens, landbouwster Maria Bradt… Dit was dan ook de uitgelezen kans om uit deze rijke bron van namen inspiratie te halen voor een nieuwe straatnaam.

Isabella Van den Bogaert

Voor de nieuwe straat ter hoogte van Kebbinglei in Blaasveld werd gekozen voor Isabella Van den Bogaert. Isabella werd geboren in 1749 in Willebroek en woonde en werkte in Blaasveld, op de plek waar later de crèche van Louis De Naeyer werd gebouwd.

lsabella Van den Bogaert was de welstellende dochter van Petrus Joannes Van den Bogaert, ooit burgemeester en beheerder van een maalderij met brouwerij. Haar moeder Catharina, was de dochter van notaris Van den Driessche uit Londerzeel.

Zoals zovele vrouwen moest ze zien te overleven in een woelige periode van staatsomwentelingen, de Franse bezetting, de boerenkrijg en de Hollandse periode. In 1796 trouwde Isabella met Emmanuel Benedict Rollier, één van de grote verzetsstrijders ten tijde van de Boerenkrijg. Hij was de zoon van Petrus-Joannes Rollier, een vermogend zoutzieder en burgemeester van Sint-Amands.