Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Willebroek Wil Wat Workshop #2

Bekijk het verslag van de avond

Vernieuwing park Den Blijk

Bekijk de voorlopige plannen voor het park

Willebroek Bruist

Kom naar de infomarkt op 11 oktober

Willebroek Bruist: bekijk als eerste de voorlopige plannen voor het centrum

04-09-2023

Van dromen … naar een masterplan Vorig jaar konden alle inwoners op verschillende manieren meedenken over het centrum van hun dromen. Dat leverde heel wat nieuwe en frisse ideeën op, die inmiddels door het ontwerpteam zijn verwerkt in een strategisch masterplan voor het centrum. Bezoek de infomarkt op 11 oktober Het masterplan bouwt verder op de ideeën van de Willebroekenaars. De gemeente wil graag aftoetsen bij haar inwoners of de voorstellen in het masterplan beantwoorden aan 'het centrum van hun dromen'. Op 11 oktober organiseert de gemeente een infomarkt, waarop het masterplan wordt voorgesteld. Iedereen kan deze infomarkt vrij bezoeken tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente en leden van het ontwerpteam zullen aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden. Suggesties en bedenkingen kunnen ter plaatste of via mail aan de gemeente worden overgemaakt. Lees meer  

Kandidaat Nationaal Park Scheldevallei: geef jouw mening

29-06-2023

Vlaanderen heeft de ambitie om minstens drie extra Nationale Parken te erkennen. Een van de kandidaten is onze Scheldevallei. Vanuit de gemeente Willebroek hebben we de voorbije jaren meegewerkt aan het voorbereidingstraject en de uiteindelijke plannen. Onze gemeente steunt dan ook deze kandidatuur. Kandidaat Nationaal Park Scheldevallei organiseert tot en met 8 juli een online bevraging. Daarin maak je kennis met de plannen voor de Scheldevallei en leer je bij over wat een Nationaal Park juist inhoudt. Je kan verder de huidige natuurkernzone bekijken tot op perceelsniveau. En er is tenslotte ruimte voorzien voor opmerkingen, suggesties, vragen ... Doe mee met de online bevraging  

Nevenbestemming kerk Blaasveld: volgende stappen

22-06-2023

Op 14 juni 2023 vond de tweede Willebroek Wil Wat Workshop plaats in de kerk van Blaasveld. Met deze workshop wil de gemeente de bewoners van Willebroek de kans geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond bepaalde thema’s. Tijdens deze tweede editie lagen zes thema’s op tafel, waaronder een mogelijke nevenbestemming voor de kerk in Blaasveld. Samen met IGEMO werd nagedacht over mogelijke nevenbestemming voor deze kerk. Workshop nevenbestemming kerk Blaasveld In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek werkt IGEMO aan een traject voor de her- en nevenbestemming van kerken. Na een succesvolle inspiratieavond voor de kerk te Tisselt, was het op de Willebroek Wil Wat-workshop de beurt aan de kerk van Blaasveld. Voor de kerk van Blaasveld ligt een nevenbestemming op tafel. Dit betekent dat de religieuze functie van het gebouw behouden blijft, maar in tijd en/of ruimte gedeeld wordt met een andere gebruiker/activiteit. In kleine groepen dachten een zestigtal deelnemers na over dit nevengebruik van de kerk. De geëngageerde deelnemers bogen zich over het plan van de kerk om niet alleen het gebouw zelf maar ook de nabije omgeving van de begraafplaats in een toekomstperspectief te plaatsen. Participatie is bij het thema over de toekomst van parochiekerken een evidentie. Kerken zijn namelijk sinds eeuwen bij uitstek een plaats van en voor de gemeenschap. Parallel in het proces trachten we de deelnemers ook bewust te maken omtrent de financiële en praktische realiteit die komt kijken bij het beheer van een kerk. Alleen door het thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken kan tot een duurzame toekomst gekomen worden. – Orane Sermeus, projectmanager erfgoed Iedereen aan het(zelfde) woord Tijdens de workshop worden vooral de aanwezigen rond de tafel gehoord. Eerst polst de begeleider naar de ideeën die de individuen reeds hebben of die in eerste instantie opkomen. Vervolgens wordt met inspirerende voorbeelden afgetoetst welke invullingen gesmaakt of (af)gekraakt worden. Aan de hand van gerichte en soms uitlokkende vragen dagen de begeleidende collega’s de deelnemers uit om dieper na te denken over de invulling van de kerk op lange termijn. Een tentoonstelling? Goed idee, maar zou dit voldoende bezoekers opleveren om het initiatief leefbaar te houden? Een buurtbar? Prima, maar wat met het café aan de overkant? Door te wikken en te wegen, worden de daadwerkelijk realistische ideeën voor deze kerk uit het geheel gedistilleerd. En nu? De resultaten uit de verschillende groepen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de kerkfabriek en de gemeente Willebroek. Binnen het vervolgtraject worden de ideeën verder in de diepte getoetst op hun financiële en praktische haalbaarheid. In samenspraak met de opdrachtgevers zal in het najaar gericht op zoek gegaan worden naar partners om de nevenbestemming te realiseren. Wordt vervolgd…

Meer nieuws

Alle enquêtes over Willebroek recht in je mailbox?

Doe je zegje over belangrijke thema's in onze gemeente. Schrijf je in voor ons burgerpanel en ontvang alle bevragingen rechtstreeks in jouw mailbox.

Schrijf je in voor het Burgerpanel

Willebroek Wil Wat

Met Willebroek Wil Wat betrekken we de Willebroekenaar bij het beleid van onze gemeente. Op deze pagina vind je alle trajecten waar jij als inwoner inspraak hebt!