Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Willebroek Bruist

Bekijk de voorlopige plannen voor het centrum

Willebroek Wil Wat Workshop

Geef online jouw mening

Sluiting overweg Tisseltbaan

Kom naar de infomarkt op 16/4

Infomarkt over de toekomst van de overweg aan de Tisseltbaan

24-02-2024

lnfrabel, gemeente Willebroek en stad Mechelen organiseren op 16 april 2024 tussen 16.00 en 20.00 uur een infomarkt over de sluiting van de overweg aan de Tisseltbaan en de flankerende maatregelen die worden genomen.

Enkele jaren geleden stelde spoorwegbeheerder lnfrabel voor om de overweg aan de Tisseltbaan te sluiten. Zo verhoogt de veiligheid op de weg en kan de dienstverlening op de spoorlijn verbeterd worden.

Naar aanleiding van deze vraag, bevroegen we vorige zomer de mening van de buurt. Er werd door 50% van de bevraagde buurtbewoners gestemd. Een grote meerderheid (87,5%) van de respondenten bleek voorstander van het sluiten van de overweg. Op basis van het resultaat van de bevraging, gingen gemeente Willebroek en stad Mechelen akkoord met de sluiting, mits volgende extra maatregelen:

Nieuwe fietsverbinding

De as Tisseltbaan - Blaasveldstraat vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Blaasveld en Tisselt. Bij de sluiting van de overweg komt er een nieuwe veilige fietsverbinding tussen de Mechelsesteenweg en Tisseltbaan, parallel met de spoorweg. Fietsers zullen deze route dus nog steeds kunnen volgen. Meer nog: de route wordt aanzienlijk veiliger.

Landbouwers blijven bereikbaar

Ook voor de landbouwers is er een oplossing: zij kunnen deels diezelfde trage fietsverbinding gebruiken.

Extra veilige route Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat - Schoondonkweg

De route Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat - Schoondonkweg zal meer verkeer te verwerken krijgen. Vandaag wordt een deel van de Ten Bergstraat immers ook gebruikt om de scholen even verderop te bereiken.

Daarom komt er aan de kruising Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat een nieuwe openbare parking. Deze parking kan ook schoolverkeer opvangen waardoor parkeren in de Ten Bergstraat niet langer nodig is. Vanaf deze parking komen er veiligere fiets- en voetpaden richting het centrum van Blaasveld en de scholen.

Ook de Ten Bergstraat krijgt een herinrichting binnen dit project. Hier komt een afzonderlijk fietspad met directe aansluiting op het fietspad langs de Schoondonkweg. Fietsers en voetgangers zullen dus veel veiliger de industriezone kunnen bereiken vanuit het centrum van Blaasveld.

Timing

Volgens de voorlopige planning starten de ondersteunende maatregelen (zoals de aanleg van de wegenis) ten vroegste dit najaar. De sluiting van de overweg zal ten vroegste plaatsvinden nadat deze werken beëindigd zijn.

Kom naar de infomarkt

Op dinsdag 16 april ben je tussen 16.00 en 20.00 uur welkom op een infomarkt in het Huis van de Vrije Tijd - Site De Schalk. Daar krijg je uitleg over de sluiting en ondersteunende maatregelen. De gemeente Willebroek, stad Mechelen en lnfrabel lichten toe en je hebt de kans om al jouw vragen te stellen. Achteraf kan je alle informatie ook nalezen op www.infrabel.be/mechelen-vervanging-overweg-tisseltbaan.

Meer nieuws

Alle enquêtes over Willebroek recht in je mailbox?

Doe je zegje over belangrijke thema's in onze gemeente. Schrijf je in voor ons burgerpanel en ontvang alle bevragingen rechtstreeks in jouw mailbox.

Schrijf je in voor het Burgerpanel

Willebroek Wil Wat

Met Willebroek Wil Wat betrekken we de Willebroekenaar bij het beleid van onze gemeente. Op deze pagina vind je alle trajecten waar jij als inwoner inspraak hebt!