Tromgeroffel: de nieuwe locaties zijn bekend!

Tijdens de maand april kregen de inwoners van Willebroek de kans om mogelijke locaties voor tien nieuwe picknickbanken voor te stellen. De nieuwe banken zullen dit najaar worden geïnstalleerd.

Deze negen locaties werden uiteindelijk geselecteerd:

  1. grasplein tussen de Begoniastraat en de Breendonkstraat (aan de school Sancta Maria)
  2. grasplein aan sporthal Tisselt
  3. pleintje aan de Venusstraat
  4. park Bel-Air
  5. pleintje aan de Lijsterstraat
  6. Sasplein Klein-Willebroek aan de Shermantank
  7. pleintje op de hoek van Oostzavelland en Oostdijk
  8. pleintje aan Moutstraat-Hopstraat
  9. speeltuin Maaiveld in Merkezeel
  10. pleintje Cardijnwijk

Via ons participatieplatform Willebroek Wil Wat kwamen er zo’n dertig voorstellen binnen. Daaruit selecteerden onze collega's  uiteindelijk tien locaties, verspreid over heel (groot-)Willebroek.

We hielden rekening met verschillende factoren: zijn er al picknickbanken in de buurt? Is er veel passage? Is er misschien een fietsroute in de buurt? We hadden natuurlijk ook aandacht voor de motivatie van de indieners.

Veilig ontmoeten

Uit de 12 werken van Willebroek, de bevraging die onze gemeente deed rond herstelmaatregelen na de coronacrisis, kwam de nood aan ontmoeting duidelijk naar boven. Vooral in deze tijden is het belangrijk dat we kunnen inzetten op veilig ontmoeten, maar ook na de coronacrisis blijft het noodzakelijk dat mensen opnieuw kunnen samenkomen. Daar zijn deze nieuwe picknickbanken natuurlijk heel geschikt voor.

We spenderen ook de nodige aandacht aan toegankelijkheid. Samen met de adviesraad Personen met een Beperking onderzoeken we waar we banken voor mindervaliden kunnen plaatsen.