Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Willekeurig
Populair
Recent
Stokerij de Molenberg
Een leuke plaats. Vaak ook het begin of einde van een wandel of fietsroute.
Ellen V.
0 0
lees meer
Wolveweg ter hoogte van de dreef
Dit zou een mooie locatie zijn voor de talrijke wandelaars die nergens een rustpauze kunnen inlassen
Marc D.
0 0
lees meer
Grasplein tussen de Breendonkstraat en Begoniastraat ter hoogte van Sancta Maria basisschool
- Een rustige, groene plaats waar het aangenaam zou zijn om buiten het schoolse lawaai de middagpauze door te brengen als leerkracht of eventueel als ouder met je kind. - Het zou een aanzet kunnen zijn om de leerkrachten samen met hun leerlingen vaker naar buiten te lokken voor schoolse activiteiten en lesmomenten. In de dichte omgeving zijn er jammer genoeg weinig of geen mogelijkheden. Dit zou het onderwijs van de willebroekse jeugd en van de leerlingen van de Sancta Maria basisschool zeker ten goede komen. - Het zou een leuke ontmoetingsplaats kunnen zijn voor de buurtbewoners.
Dieter D.
2 1
lees meer
aan de sporthal in Tisselt
Er sporten regelmatig jongeren met hun ouders. Het zou fijn zijn moesten ze daar ook kunnen picknicken.
Milla B.
0 1
lees meer
Wouters-Lefebvreplein, nabij petanquebaan
Mooie plek met nog wat groen. Er staan zitbanken maar geen picknickbanken.
Khadija D.
0 0
lees meer
Pleintje aan het einde van de Kotterlaan te Tisselt
Hier hebben altijd drie banken gestaan, maar die zijn jammer genoeg weg. Het is een rustige schaduwplek om even uit te rusten en te genieten van de omgeving
Kaat v.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Tromgeroffel: de nieuwe locaties zijn bekend!

23-08-2021

Tijdens de maand april kregen de inwoners van Willebroek de kans om mogelijke locaties voor tien nieuwe picknickbanken voor te stellen. De nieuwe banken zullen dit najaar worden geïnstalleerd.

Deze negen locaties werden uiteindelijk geselecteerd:

grasplein tussen de Begoniastraat en de Breendonkstraat (aan de school Sancta Maria) grasplein aan sporthal Tisselt pleintje aan de Venusstraat park Bel-Air pleintje aan de Lijsterstraat Sasplein Klein-Willebroek aan de Shermantank pleintje op de hoek van Oostzavelland en Oostdijk pleintje aan Moutstraat-Hopstraat speeltuin Maaiveld in Merkezeel pleintje Cardijnwijk

Via ons participatieplatform Willebroek Wil Wat kwamen er zo’n dertig voorstellen binnen. Daaruit selecteerden onze collega's  uiteindelijk tien locaties, verspreid over heel (groot-)Willebroek.

We hielden rekening met verschillende factoren: zijn er al picknickbanken in de buurt? Is er veel passage? Is er misschien een fietsroute in de buurt? We hadden natuurlijk ook aandacht voor de motivatie van de indieners.

Veilig ontmoeten

Uit de 12 werken van Willebroek, de bevraging die onze gemeente deed rond herstelmaatregelen na de coronacrisis, kwam de nood aan ontmoeting duidelijk naar boven. Vooral in deze tijden is het belangrijk dat we kunnen inzetten op veilig ontmoeten, maar ook na de coronacrisis blijft het noodzakelijk dat mensen opnieuw kunnen samenkomen. Daar zijn deze nieuwe picknickbanken natuurlijk heel geschikt voor.

We spenderen ook de nodige aandacht aan toegankelijkheid. Samen met de adviesraad Personen met een Beperking onderzoeken we waar we banken voor mindervaliden kunnen plaatsen.

Meer nieuws

Een ander idee?

Heb jij een ander leuk idee voor je buurt? Via Buurtboosters kan jij hiervoor rekenen op subsidies van de gemeente.

Ontdek Buurtboosters

Waar wil jij een picknickbank in onze gemeente?

Kies mee de plekjes voor tien nieuwe bankjes.

Inwoners kunnen voorstellen doen

April 2021

Selecteren van tien locaties door college

Zomer 2021

Installeren van nieuwe picknickbanken

Najaar 2021