Een nieuw jeugdhuis voor Willebroek: resultaten

In het nieuwe Huis van de Vrije Tijd op de site De Schalk komt een gloednieuw jeugdhuis. De jeugddienst van Willebroek ziet de verhuis van het jeugdhuis als een nieuwe start van de werking en wil onderzoeken welke mogelijkheden en kansen dit nieuwe jeugdhuis zou kunnen bieden aan de jeugd van Willebroek.

Hiervoor wilden we de mening van zoveel mogelijk jongeren horen en onderzochten we hoe bestaande openjeugdwerkinitiatieven vandaag te werk gaan. Welke uitdagingen en kansen zien ze en waar is er nog nood aan? Op welke manier kan het nieuwe jeugdhuis hierop inspelen en welke rol is er voor hen weggelegd?

Er vonden gesprekken plaats met de jeugddienst en de schepen van jeugd, de jeugdraad en verschillende eerstelijnsorganisaties (Perron4, ROJM, YoW). De verschillende werkingen die Willebroek rijk is, werden telkens bevraagd over hun eigen werking en hun visie op het lokale jeugdbeleid. Anderzijds werd een bevraging afgenomen bij jongeren uit de gemeente en jongerenorganisaties (bijvoorbeeld via jeugdbewegingen).

Cijfers in beeld

Resultaten

In de dieptegesprekken en enquête kwamen verschillende thema’s aan bod. Onder andere: de visie van het nieuwe jeugdhuis, hoe de infrastructuur eruit kan zien, aanbod, doelgroep, samenwerkingen en sociaal engagement.


De input van de jongeren leverde de volgende kernpunten op:

Een gedeelde plek voor iedereen

Het jeugdhuis moet opnieuw een plek worden met open deuren waar iedereen zich welkom voelt. Het aanbod speelt daar een belangrijke rol in: het is een belangrijke tool om allerlei verschillende jongeren aan te trekken. Al willen we graag dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten over grenzen heen, toch moeten ze daarom niet altijd allemaal samen aanwezig zijn. Verschillende groepen kunnen op verschillende momenten gebruik maken van de infrastructuur om er ‘hun’ ding te komen doen.

Een plek om te ontmoeten

De nieuwe werking kan best inzetten op een breed activiteitenaanbod. Zowel eigen evenementen organiseren als infrastructuur te huur aanbieden voor verenigingen, maar ook sportieve en creatieve activiteiten aanbieden, naast de mogelijkheid om gewoon langs te komen en te zijn.

Een plek om te groeien

De nieuwe ruimte en jongerenwerking in Willebroek moet vooral een plek worden waar alle verschillende jongeren van Willebroek een plaats kunnen krijgen en kunnen groeien in hun engagement. Er wordt ingezet op ontwikkeling van talenten, door bijvoorbeeld kansen te geven aan jonge artiesten of als vrijwilliger in de werking. Jongeren kunnen hier terecht voor hulp omdat jeugdhulporganisaties via aanwezigheid in het jeugdhuis laagdrempelig te bereiken zijn.

Wat nu?

Een nieuwe kerngroep gaat aan de slag met deze resultaten. Blijf je graag op de hoogte? Hou deze pagina goed in de gaten!

Wil je het volledige raport lezen? Of wil je graag aansluiten bij de kerngroep? Stuur een mailtje naar jeugd@willebroek.be of contacteer ons via Instagram of Facebook.