De bevraging is afgerond

De bevraging is afgerond. Je kon tot en met 30 april 2021 jouw voorstel indienen.

Alle voorgestelde ontmoetingsplekjes worden nu bekeken en afgetoetst aan een aantal criteria. Uiteindelijk selecteert het schepencollege tien locaties uit alle voorstellen. Hou onze kanalen in de gaten en blijf op de hoogte!