Willebroek zoekt tien locaties voor picknickbanken

Uit onze grote 12 werken van Willebroek-bevraging blijkt dat inwoners graag wat vaker een bankje willen terugvinden om te zitten. Op dit moment staan er al verschillende picknickbanken verspreid in onze gemeente. Daar komen er binnenkort nog eens tien bij!

Heeft jouw buurt een plek die een plaats verdient om te zitten en elkaar te ontmoeten? Op een pleintje onder een boom of afgelegen met een mooi uitzicht? Laat ons weten waar jij binnenkort een picknickbank wil. Alle voorgestelde zitplekjes worden bekeken en afgetoetst aan een aantal criteria. Uiteindelijk selecteert het schepencollege tien locaties uit alle voorstellen.

Welke plekje in Willebroek is volgens jou een ideale locatie voor een picknickbank? Je kan tot en met 30 april 2021 jouw voorstel indienen. Samen creëren we leuke, veilige ontmoetingsplaatsen en maken we onze gemeente nóg gezelliger!

Hou rekening met de volgende zaken:

  • De picknickbank mag enkel op het openbaar domein komen
  • De uiteindelijke selectie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen

Dien snel je voorstel in.