Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Eén van de 12 werken van Willebroek is om in te zetten op gezellige ontmoetingsplekjes in Willebroek via picknickbanken. Daarvoor schakelen we jullie hulp in! Waar moeten deze picknickbanken komen? Laat het ons weten!

26
9

Deze voorstellen werden ingediend