Bevraging afgerond

Jullie stelden massaal mogelijke locaties voor nieuwe picknickbanken voor. 26 unieke locaties werden door jullie gepubliceerd op het platform. Bedankt voor al jullie voorstellen, reacties en steun! 

Bekijk hier alle voorstellen.

Alle voorgestelde ontmoetingsplekjes worden nu bekeken en afgetoetst aan een aantal criteria. Vervolgens selecteert het schepencollege tien locaties uit alle voorstellen. Hou dus onze kanalen zeker in de gaten!