Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Grasplein tussen de Breendonkstraat en Begoniastraat ter hoogte van Sancta Maria basisschool

Waarom kies je deze plek?

- Een rustige, groene plaats waar het aangenaam zou zijn om buiten het schoolse lawaai de middagpauze door te brengen als leerkracht of eventueel als ouder met je kind. - Het zou een aanzet kunnen zijn om de leerkrachten samen met hun leerlingen vaker naar buiten te lokken voor schoolse activiteiten en lesmomenten. In de dichte omgeving zijn er jammer genoeg weinig of geen mogelijkheden. Dit zou het onderwijs van de willebroekse jeugd en van de leerlingen van de Sancta Maria basisschool zeker ten goede komen. - Het zou een leuke ontmoetingsplaats kunnen zijn voor de buurtbewoners.

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

Neen, een collega woont wel in de buurt (Adrien Dezaegherplein) en kan dus steeds een oogje in het zeil houden.

Mogen we je contacteren?

  • 23