Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Park Bel-Air

Waarom kies je deze plek?

Er staat al 1 bank maar die is meestal bezet.

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

De Chiro

Mogen we je contacteren?

  • 12