Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Oostdijk

Waarom kies je deze plek?

Aan de Oostdijk tussen de Blauwe Brug en het kantoor van de waterwerken = een gedeelte fietspad, een gedeelte autoweg, wordt druk bewandeld. Je vindt er geen enkele zitbank! 

We wandelen en fietsen altijd langs de Oostdijk naar Willebroek. Daar is geen enkele zitgelegenheid. Nochtans kan het uitzicht daar zeker verfraaid worden, een dorp aan het water waardig, tegenover de Maalderijstraat bvb. Verder ook mogelijkheid langs de Oostdijk tot aan de school.

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

/

Mogen we je contacteren?