Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Plein Moutstraat

Waarom kies je deze plek?

Gisteren wandel ik langs de Moutstraat - Hopstraat naar de Molenweg. Mooi weer in de namiddag. Mensen die in de appartementen op de hoek wonen zaten op het gras buiten. Eén of twee banken daar zouden dat mooie grasveld extra charme geven.

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

/

Mogen we je contacteren?