home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Geslaagde inspiratieavond

De voormalige Tegelfabriek Rottiers en de oude Melkerij in Tisselt staan al vele jaren leeg. Nochtans vormen ze een belangrijk dorpsgezicht voor de inwoners van Tisselt. Begin 2022 kocht streekintercommunale IGEMO de verkommerde site aan. IGEMO wil zich samen met de gemeente Willebroek engageren om deze site nieuw leven in te blazen en dit beschermd erfgoed opnieuw op te waarderen. Het wil van deze site een plaats maken: waar het fijn wonen is; waar verleden en heden samenvloeien; waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; waar tegels en oude machines een deel uitmaken van het dagelijkse leven. De Tegelfabriek moet echter ook iets betekenen voor de bewoners van Tisselt. De site kan immers een belangrijke rol opnemen in het versterken van de dorpsdynamiek.

Om te begrijpen wat er leeft in Tisselt, organiseerden IGEMO en gemeente Willebroek een inspiratieavond op 10 maart 2022. Aan de hand van plannen, post-its, foto’s en stiften gingen experts er, samen met een zestigtal geïnteresseerden, in kleine groepen aan de slag. Op een interactieve manier werd er gebrainstormd en gediscussieerd over mogelijke invullingen voor de site en de kansen en uitdagingen voor het dorp. Er werd o.a. gedroomd over collectieve ruimte… “Waarom niet een plek, waar we cultuur kunnen beleven? Of een plek, waar Tisselaars samen onder een boom kunnen genieten van het zonnetje?”, klonk het. Ook het behoud van de geschiedenis van het gebouw bleek voor velen een evidentie.

Met deze inzichten gaat IGEMO de volgende weken en maanden aan de slag. De volgende stap is het kiezen van een geschikt architectenteam, dat via een wedstrijd zal worden aangesteld. Het team zal de opdracht krijgen om de gezamenlijke ideeën en dromen tot een tastbaar project om te vormen.

Deel op facebook
Deel op twitter
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta