home-page
Nieuws

Inspiratieavond herbestemming kerk Tisselt

12-04-2023

IGEMO, Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek organiseren op 27 april 2023 een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt.

Op 10 maart 2022 gingen we samen met de inwoners van Tisselt op zoek naar een toekomst voor de tegelfabriek Rottiers en de Melkerij Sint-Jan. Een gezellige avond, waarbij naast een aantal bezorgdheden, ook heel wat ideeën naar boven kwamen. Met deze ideeën ging de gemeente Willebroek en IGEMO aan de slag.

Nieuwe toekomst

Vervolgens werd er op 29 november 2022 een informatieavond georganiseerd voor het verdere traject van de herbestemming van deze twee sites maar ook de nieuwe toekomst van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt. De gemeente Willebroek en de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek hebben immers aan IGEMO gevraagd om ook een traject op te starten voor de herbestemming van deze site. Ook dit kadert in de heropwaardering van de dorpskern in Tisselt.

Om die reden organiseren gemeente Willebroek, Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en IGEMO een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt. Heb jij een tof idee voor de kerk? Zijn er ruimtelijke noden waarvoor de kerk misschien een oplossing kan bieden? Of wil je meedenken en geïnspireerd worden door andere buurtbewoners? Dan ben je van harte welkom op onze interactieve inspiratieavond!

Na een korte inleiding, gaan we samen aan de slag met jullie ideeën.

Praktisch informatie

Datum: donderdag 27 april van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Kerk Sint-Jan-de-Doper, Blaasveldstraat 19 - Tisselt

Verloop van de avond:

19.30 uur: onthaal 20.00 uur: welkomstwoord 20.15 uur: interactieve gesprekken 21.30 uur: nabeschouwing en vragen 22.00 uur: einde

Inschrijven voor de inspiratieavond is verplicht en kan tot en met 23 april 2023.

Schrijf je in

Nieuws

Geslaagde inspiratieavond

18-03-2022

De voormalige Tegelfabriek Rottiers en de oude Melkerij in Tisselt staan al vele jaren leeg. Nochtans vormen ze een belangrijk dorpsgezicht voor de inwoners van Tisselt. Begin 2022 kocht streekintercommunale IGEMO de verkommerde site aan. IGEMO wil zich samen met de gemeente Willebroek engageren om deze site nieuw leven in te blazen en dit beschermd erfgoed opnieuw op te waarderen. Het wil van deze site een plaats maken: waar het fijn wonen is; waar verleden en heden samenvloeien; waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; waar tegels en oude machines een deel uitmaken van het dagelijkse leven. De Tegelfabriek moet echter ook iets betekenen voor de bewoners van Tisselt. De site kan immers een belangrijke rol opnemen in het versterken van de dorpsdynamiek.

Om te begrijpen wat er leeft in Tisselt, organiseerden IGEMO en gemeente Willebroek een inspiratieavond op 10 maart 2022. Aan de hand van plannen, post-its, foto’s en stiften gingen experts er, samen met een zestigtal geïnteresseerden, in kleine groepen aan de slag. Op een interactieve manier werd er gebrainstormd en gediscussieerd over mogelijke invullingen voor de site en de kansen en uitdagingen voor het dorp. Er werd o.a. gedroomd over collectieve ruimte… “Waarom niet een plek, waar we cultuur kunnen beleven? Of een plek, waar Tisselaars samen onder een boom kunnen genieten van het zonnetje?”, klonk het. Ook het behoud van de geschiedenis van het gebouw bleek voor velen een evidentie.

Met deze inzichten gaat IGEMO de volgende weken en maanden aan de slag. De volgende stap is het kiezen van een geschikt architectenteam, dat via een wedstrijd zal worden aangesteld. Het team zal de opdracht krijgen om de gezamenlijke ideeën en dromen tot een tastbaar project om te vormen.

Nieuws

Nieuw leven voor de tegelfabriek en de oude melkerij

25-10-2021

De oude melkerij en de voormalige tegelfabriek Rottiers in Tisselt zijn vandaag tekenen van vergane glorie. Al vele jaren staan beide gebouwen leeg. Het resultaat: een verkommerde site, die zoveel beter verdient.

Wonen tussen tegels

Goed nieuws! Streekintercommunale IGEMO engageert zich voor de volle 100% om deze site nieuw leven in te blazen en op te waarderen. Ze wil van de tegelfabriek een plaats maken waar verleden en heden elkaar ontmoeten, samen met de gemeente Willebroek. Het doel: een plek creëren, waar het fijn wonen is én waar tegels een deel uitmaken van het dagelijkse leven.

Samen tegelen aan de toekomst

Hoe gaat dat gebeuren? Dat ligt nog niet vast. De eerste ideeën liggen wel al op tafel. Samen met Agentschap Onroerend Erfgoed bekijken we wat kan gered worden en hoe erfgoed en wonen kunnen samenkomen in de bestaande site. We willen dit absoluut samen mét de buurtbewoners doen. Hierover worden zij binnenkort gecontacteerd.

We zoeken jouw herinneringen

In een eerste fase willen we graag jouw verhalen en beelden verzamelen over de oude melkerij en de tegelfabriek.

Ben of ken je iemand, die in de fabriekshal werkzaam was? Heb je de oude melkerij of de tegelfabriek ooit bezocht en heb je hiervan nog beelden liggen?

Kortom: Heb je mooie herinneringen, die je wil delen? Zend ze in via www.willebroekwilwat.be. Wie weet krijgen ze een prominent plekje in ons komende gemeentemagazine en op deze website!

Klaar voor een mooie start

In afwachting van de eerste contacten met buurtbewoners, zetten we ons alvast in wat betreft de dringendste taken in en rond de gebouwen:

De overwoekerde binnenplaats krijgt binnenkort een eerste snoeibeurt en ongedierte wordt bestreden. In het eerste kwartaal van 2022 zullen de nodige instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Hierbij worden de huidige schoringen vervangen en het voetpad wordt opnieuw vrijgemaakt.

Meer informatie omtrent dit project vind je hier.