Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Ontwerpplannnen Park Den Blijk voorgesteld

Op woensdag 8 februari werd het Parkbeheerplan Den Blijk voorgesteld aan het grote publiek. Het werd een gezellige samenkomst onder een stralend winterzonnetje waar heel wat buurtbewoners, pers en andere geïntersseerden op af kwamen.

Ontwerpbureau Stramien cv en de medewerkers van de dienst Omgeving van de gemeente Willebroek leidden de aanwezigen in twee groepen rond en lieten hen kennismaken met de nieuwe plannen voor het park.

Het ontwerp mikt op vergroening, klimaatadaptatie en verbinding voor mens en natuur. De verschillende waterpartijen worden centraler in het gebied gebracht en creëren ruimte voor natuur, mens en dier.

De aanwezige verharding wordt verwijderd en vervangen door een aangepaste padenstructuur met waterdoorlatend materiaal. Zo wordt er gestreefd naar maximale infiltratie van regenwater in de bodem en dient het park als een spons voor de omliggende woonwijk.

Bezoekers zullen de natuur in het park op verschillende manieren kunnen beleven, met de vijver als orgelpunt.

De gemeente voorziet ook een ontmoetingsplaats voor alle parkbezoekers en verenigingen uit de buurt om samen te komen.

Bekijk hier de brochure met toekomstbeelden voor Park Den Blijk

Deel op facebook
Deel op twitter
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta