Participatiemoment in het park
Bekijk het verslag
Laat je stem horen

Denk mee na over de inrichting van het park. Laat je stem horen en deel online je ideeën in onze korte bevraging.

Vernieuwing park Den Blijk

De gemeente Willebroek wil het park Den Blijk in Willebroek-Noord herinrichten. Doel: van het park een nieuw dorpspark maken voor de buurt waar groen en water in elkaar overvloeien. Niet alleen een nieuw ontwerp voor het park, maar ook een nieuw beheersplan wordt uitgewerkt, waarin de doelen en middelen beschreven worden voor het bewaren, herstellen en ontwikkelen van natuurwaarden. Voor Den Blijk blijft het groen dat goed en aantrekkelijk is behouden.

Analyse beheersplan

September/oktober 2022

Participatieworkshop

Oktober 2022

Voorontwerp beheersplan

November 2022

Definitief ontwerp beheersplan

December/januari 2023

Toonmoment

Januari 2023