Over dit project

Het oud gemeentehuis in Heindonk dateert uit de 15de eeuw en is van groot historisch belang. De volledige site kreeg doorheen de jaren verscheidene invullingen. De site bestond allereerst uit een kapel voor het augustinessenklooster, die later werd gebruikt als parochiekerk voor Heindonk, maar nadien ook als gemeentehuis met gemeenteschool en onderwijzerswoning. Later werd het gebouw heringericht als ontmoetingscentrum. Inwoners konden het gebruiken als repetitielokaal, maar ook voor de gemeenteraadsverkiezingen werd het gebouw ingezet.


Foto: Vlaamse Gemeenschap

Herbestemming

De huidige site van het voormalig gemeentehuis is een amalgaam van verschillende gebouwen die werden opgetrokken in verschillende periodes. De gemeente wil het gebouw heropwaarderen en een nieuwe invulling geven voor de inwoners van Blaasveld. Door de lange geschiedenis is de site complex en zijn er verschillende herbestemmingspistes mogelijk.

In de volgende fase wordt het potentieel van de site verder onderzocht. In eerste instantie kijken we op lokaal niveau  naar mogelijke bestemmingen. Het architectenbureau onderzoekt vervolgens alle ideeën ontwerpmatig, financieel en stabiliteit-technisch, samen met de gemeente.

Deel je foto's

Om het verhaal van de geschiedenis en de toekomst van het oud gemeentehuis volledig in kaart te kunnen brengen, zijn wij op zoek naar oude foto’s van de site. Denk aan klasfoto’s, trouwfoto’s, foto's van de repeterende muzikanten, foto's van het gebouw, ...

Upload hier je foto('s).