Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Wolveweg ter hoogte van de dreef

Waarom kies je deze plek?

Dit zou een mooie locatie zijn voor de talrijke wandelaars die nergens een rustpauze kunnen inlassen

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

neen

Mogen we je contacteren?