Wat is volgens jou een ideale plek voor een nieuwe picknickbank in Willebroek?

Hoek Westzavelland en Westdijk

Waarom kies je deze plek?

Ongeveer 20 jaar geleden stond daar een bank, maar met de aanleg van het fietspad werd de bank verwijderd. Naast de gracht en door de onterechte verwijdering op 7 december 2020 van onze oude wilg en het jonge wilgenboompje ernaast is het een kale plek geworden. Het liefst heb ik daar opnieuw een boom en struiken of bloemen geplant. Enkele banken zouden er ook mooi staan. Dit hoeft niet speciaal een picknickbank te zijn. Op dit moment is de grond daar braakliggend en ligt het er slordig bij. Dit is zo achter gelaten na de openbare werken in de straten.

Is er een vereniging, buurtcomité of buurtvrijwilliger actief in deze buurt dat gebruik kan maken van de bank en mee een oogje in het zeil kan houden?

Neen, maar ik hou spontaan de omgeving in het oog!

Mogen we je contacteren?

  • 2