August Van Landeghemplein

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Meer beleving
  • Groen
   • Buffer tussen plein en verkeer
   • Meer bloembakken
   • Boom op het plein
   • Met Kerstmis een grote kerstboom
  • Water
   • Fonteinen meer aanzetten
   • Mooiere fontein
  • Horeca
   • Terrassen
   • Vergroten
  • Sfeerlichtjes
  • Ontmoetingsplaatsen
   • Zitbanken
   • Skatepark op verhoging
   • Evenementenplein
   • Speeltuin
   • Rommelmarkten
 • School het Pleintje
  • Cultuurcentrum
  • Markthal
  • Plaats voor handelszaken
  • Lofts
  • Meer parkeerplaats
  • Winkels
  • Cohousingproject
 • Gebouw sociale huisvestingsmaatschappij moet hier weg
 • Nood aan scholen zeker secundair
 • Handelaars
  • Aansporen om gevels op te smukken
  • Meer variatie in het winkelaanbod
  • Administratieve ondersteuning naar handelaar toe
 • Verkeer
  • Duidelijk maken waar mensen mogen fietsen
  • Overdekte fietsenstalling
  • Fietsvriendelijk straten
  • Fietstunnel aan de watertoren
  • Shuttlebussen op woensdag en zaterdag vanuit deelgemeenten
  • Bussen uit de circulatie houden
  • Richtingsaanwijzers
  • Snelheidsremmers
  • Plein verkeersvrij maken
  • Afsluiting tussen plein en de straat
 • Parking
  • Nood aan meer parkeerplaats
  • Ondergronds
  • Oplaadpunten
  • Auto’s weg van het plein
  • 1 euro-parking mag gratis worden
  • Meer randparkings voorzien
 • Kanaalgemeente uitspelen
  • Verbinding met water via vlietjes en grachten