Het traject

Een bruisend centrum. Waar het aangenaam wonen, winkelen en vertoeven is. Een centrum dat uitnodigt om te ontdekken, te ontmoeten, te spelen of gewoon even tot rust te komen. Een centrum waar het bruist, elke dag van het jaar. Daar willen we samen met jullie aan bouwen. Voor de toekomst.

Het projectgebied wordt afgebakend aan de westkant van het kanaal (Groene Laan), tussen de lijn Vredesbrug tot watertoren en de lijn spoorweg, omgeving Sint-Niklaaskerk, via Schoolweg terug naar de watertoren.

Participatieronde

Samen met jullie zochten we in een grootschalig participatietraject uit hoe ons centrum er in de toekomst uit kan zien. We gaan op zoek naar een evenwicht tussen aangenaam wonen, economische activiteiten, beleving, mobiliteit, groen en water, …

In de eerste fase startte de communicatie en participatie naar en met de Willebroekenaren. We wilden zoveel mogelijk ideeën verzamelen voor de opstart van het masterplan Willebroek centrum. We brachten de troeven, ambities en mogelijkheden van ons centrum in kaart.

De inbreng van de Willebroekenaren was onmisbaar in dit toekomstplan. Tijdens verschillende inspraakmomenten en activiteiten konden jullie mee nadenken over dat bruisend centrum voor Willebroek. De resultaten integreerden we in een projectdefinitie: een lijvig document waar het ontwerpteam mee aan de slag kon.

Open Oproep

Het masterplan voor Willebroek centrum wordt samen met de Vlaamse Bouwmeester opgemaakt via de Open oproep. Uit drie kandidaat-teams werd Planrr. bv met de partners Spatie, Suunta, CityD-WES en Brut gekozen. Het ontwerpteam bouwt verder op het participatietraject dat in 2021 werd doorlopen.

De eerste fase omvatte een brede analysefase . Het ontwerpteam maakte vervolgens een eerste aanzet tot masterplan op. De tweede fase richtte zich voornamelijk op cocreatie met experts en externe stakeholders en een inspraakronde bij de inwoners, handelaars en andere belanghebbenden. In de laatste fase komen we ten slotte tot een finaal strategisch masterplan met een concreet actieplan om dit uit te werken.

Quick wins

Het uitvoeren van een masterplan is een werk van lange adem. Maar de gemeente wenste al sneller verbeteringen aan te brengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek.

Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om nu al concreet te maken binnen het centrum. Deze quick wins zijn verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren.

Er werd gekozen voor volgende drie projecten: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’.

Infomarkt en inspraakronde

Alle input van het volledige proces werd door het ontwerpteam verwerkt tot een strategisch masterplan voor het centrum. Dat werd in oktober 2023 op een infomarkt voorgelegd aan de inwoners en handelaars. Op de voorgestelde plannen kon ter plaatse, maar ook achteraf een maand lang feedback bezorgd worden via het participatieplatform en postkaartjes.

Het plan formuleert echter niet alleen 'grote ideeën', maar belicht ook de rol die verschillende strategische sites (zoals bijvoorbeeld de scholensite) spelen, onderzoekt welke ruimtelijke transformaties, instrumenten en acties nodig zijn en met welke partners de gemeente zal samenwerken, om tot realisaties te komen. We kunnen natuurlijk niet alle zones en sites tegelijk aanpakken, daarom is er een prioriteitenlijst gemaakt die aangeeft welke locaties en acties best eerst aan beurt komen.

Strategisch masterplan

De gemeente Willebroek stelt het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek voor. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2024 werd het plan goedgekeurd. Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Bekijk het masterplan hier