Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Het traject

Een bruisend centrum. Waar het aangenaam wonen, winkelen en vertoeven is. Een centrum dat uitnodigt om te ontdekken, te ontmoeten, te spelen of gewoon even tot rust te komen. Een centrum waar het bruist, elke dag van het jaar. Daar willen we samen met jullie aan bouwen. Voor de toekomst.

Samen met jullie zoeken we in een grootschalig participatietraject uit hoe ons centrum er in de toekomst uit kan zien. We gaan op zoek naar een evenwicht tussen aangenaam wonen, economische activiteiten, beleving, mobiliteit, groen en water, …

We brengen de troeven, ambities en mogelijkheden van ons centrum in kaart. De resultaten integreren we in een masterplan voor de toekomst.

Bouw mee aan ons centrum

Het projectgebied wordt afgebakend aan de westkant van het kanaal (Groene Laan), tussen de lijn Vredesbrug tot watertoren en de lijn spoorweg, omgeving Sint-Niklaaskerk, via Schoolweg terug naar de watertoren. Meer info lees je op acht infopanelen in het centrum en in het infopunt in de August Van Landeghemstraat.

In de eerste fase start de communicatie en participatie naar en met de Willebroekenaren. Zo willen we zoveel mogelijk ideeën verzamelen voor de opstart van het masterplan Willebroek centrum. 

De inbreng van de Willebroekenaren is onmisbaar in dit toekomstplan. Tijdens verschillende inspraakmomenten en activiteiten kunnen jullie mee nadenken over dat bruisend centrum voor Willebroek. Lees het verslag van de eerste participatieronde.

Open Oproep

Het masterplan voor Willebroek centrum zal samen met de Vlaamse Bouwmeester worden opgemaakt via de Open oproep. Hierbij werd een ontwerpteam samengesteld dat onze ambities vertaalt in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Het doel van deze bouwmeester is het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving. Hij zal ons begeleiden bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. 

Dankzij de Open Oproep konden ontwerpers zich kandidaat stellen om mee te werken aan het centrumproject. Wanneer een ontwerper is gekozen, maakt hij/zij een definitief ontwerp, dat opnieuw zal worden voorgelegd aan de inwoners en andere betrokkenen. Lees hier meer over het gekozen team.