home-page

Projectdefinitie op basis van participatie

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input in een projectdefinitie, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

De projectdefinitie is een uitgebreid document met alles waar het projectteam rekening mee houdt. In onderstaand overzicht geven we een beknopte samenvatting met al jullie wensen.

Bekijk ook het verslag van de participatieworkshop in 2021: het centrum van mijn dromen.

Omgeving Administratief Centrum en oud gemeentehuis

 • Invulling nieuw cultuurhuis:
  • Bibliotheek
  • Podiumactiviteiten
  • Ontmoetingsplek
  • Tentoonstellingen
  • Filmvoorstellingen
  • Laagdrempelige ondersteuning
  • Info verkrijgen
  • Repetitieruimte
  • Lezen
  • Workshops, vormingen, cursussen
  • Horeca: plek om te ontmoeten
   • Fairtradecafé
   • Leeshoek met kleine keuken
   • Sociaal restaurant
   • Inloopcafé
  • Co-working space
  • ondernemingssite
  • Polyvalente ruimtes
  • Crèche
  • Zaal om te netwerken
  • Toegankelijk gebouw met gezellig interieur
 • Mobiliteit
  • Huidige mogelijkheden zijn niet aangepast
  • Nog meer plaatsen zullen verdwijnen
  • Ondergrondse alternatieven
  • Aansluiting/ uitbreiding parkeermogelijkheden Schoolweg
  • Wat met ouderen en minder validenà parking dichterbij
  • Shuttles vanuit deel-/ andere gemeentes
  • Verderop parkeren is ok als het aanbod (winkels) loont
  • Bushaltes in centrum
  • Fietsen
   • Bewaakte fietsparkings
   • Meer fietsenstallingen
   • Goede fietspaden
  • Verbinding tussen Pastorijstraat en August Van Landeghemstraat
  • Afdak om te schuilen
  • STOP-principe aanmoedigen
 • Omgeving
  • Water en groen komen minder naar voor
  • Historisch patrimonium moet voldoende aandacht krijgen
  • Gebouwen behouden en opwaarderen tot bv. co-working spaces
  • Plek voor jongeren in het centrum
  • Leegstaande panden in winkelstraat invullen
   • Aanbod vandaag is te verspreid en niet representatief
  • Woningen naast Administratief Centrum opkopen met oog op de toekomst
 • Nieuwe huis van de vrije tijd
  • Huiswerkbegeleiding
  • Culturele functies
  • Kunstatelier
  • Opleidingen
  • Multifunctionele ruimtes
  • Activiteiten voor vrouwen
  • Informatie krijgen over activiteiten
  • Zwembad
  • Open ruimte

De Sint-Niklaaskerk en de voormalige brouwerij de Ster

 • Omgeving rond kerk
  • Invulling als plein
  • Veel groen
  • Horeca
   • terrasje
  • Multifunctioneel gebruik ruimte
  • Moestuinen die bewoners kunnen huren
  • Voldoende banken
  • Picknickbanken
  • Pluktuin
  • Meer bomen
  • Water met wandelpad rond kerk
  • Speelgelegenheid
  • Plek voor stilte
 • Parkeren
  • Volwaardige alternatieven om te parkeren zijn nodig
   • Ondergronds
  • Kiss and ride
  • Plek voor ceremoniewagens
 • Functie Kerk
  • Erediensten en misvieringen
  • Tentoonstellingen
  • Polyvalente ruimte
  • Events
  • Studeerruimte
  • Renoveren kerk
  • Mooi verlicht ’s avonds
  • Muziek in de kerk
 • Verkeer
  • Toegangen centrum moeten aantrekkelijker
   • Meer bezoekers aantrekken
  • 30 km/u
  • Snelheidsremmers
  • Circulatie centrum grondig herbekijken
  • Wegdek herstellen
  • Betere voetpaden
  • Veilige schoolomgeving
 • Oude brouwerij
  • in plaats van esidentiële invulling, plaats bieden aan events, trouwfeesten, werkruimtes voor ondernemers
  • nieuwe functie als brasserie en cultureel centrum

Louis De Naeyerplein

 • Geen 100% parking meer
  • Parking ondergronds
  • Randparking
  • Doordacht parkeerbeleid
  • Overdekte fietsparking
 • Openbare toiletten
 • Verkeer
  • Auto als dominante aanwezige uit het straatbeeld
  • Autoluw
  • Verbinding Louis De Naeyerplein en parking veiliger en uitnodigend maken
  • Meer ruimte voor fietsers (fietsstraat, fietspaden) en voetgangers
  • Toegankelijk voor minder mobiele personen
 • Meer beleving
  • Groen
  • Water, bijvoorbeeld een fontein
  • Horeca
   • Te veel afhaal, weinig ‘echte’ restaurants
  • Terrassen
  • Ontmoetingsplek
  • Kanaalgemeente in de verf zetten
  • Kiosk voor evenementen op het plein
  • Zitbanken
  • Speelhoekjes
 • Winkels
  • Diverser aanbod
   • Hoogstaande winkels
   • Lokale winkels
  • Winkels kunnen moeilijk uitbreiden
  • Grotere winkeloppervlaktes
  • Meer funshoppers aantrekkenà echte winkelstraat
  • Leveringen anders aanpakken
   • Pakketfiets
   • Leveren op voorzien afhaalpunt
 • Markt
  • Andere locatie
  • Moet niet het gehele plein innemen
  • Belevingsmarkt: plaats voor pop up kramen
 • Toename wonen is nodig
  • Centrum terug leven inblazen
  • Woonprojecten
  • Nieuwbouw
  • Aantrekken investeerders
  • Het driehoekig bouwblok (August van Landeghemstraat – Louis de Naeyerplein) herwaarderen of afbreken
 • Gevels panden rondom plein zijn onverzorgd en oud
  • Verplichten tot vernieuwen voorgevels
  • Rommelige reclame moet uniform worden
  • Plein als één geheel uitwerken

August Van Landeghemplein

 • Meer beleving
  • Groen
   • Buffer tussen plein en verkeer
   • Meer bloembakken
   • Boom op het plein
   • Met Kerstmis een grote kerstboom
  • Water
   • Fonteinen meer aanzetten
   • Mooiere fontein
  • Horeca
   • Terrassen
   • Vergroten
  • Sfeerlichtjes
  • Ontmoetingsplaatsen
   • Zitbanken
   • Skatepark op verhoging
   • Evenementenplein
   • Speeltuin
   • Rommelmarkten
 • School het Pleintje
  • Cultuurcentrum
  • Markthal
  • Plaats voor handelszaken
  • Lofts
  • Meer parkeerplaats
  • Winkels
  • Cohousingproject
 • Gebouw sociale huisvestingsmaatschappij moet hier weg
 • Nood aan scholen zeker secundair
 • Handelaars
  • Aansporen om gevels op te smukken
  • Meer variatie in het winkelaanbod
  • Administratieve ondersteuning naar handelaar toe
 • Verkeer
  • Duidelijk maken waar mensen mogen fietsen
  • Overdekte fietsenstalling
  • Fietsvriendelijk straten
  • Fietstunnel aan de watertoren
  • Shuttlebussen op woensdag en zaterdag vanuit deelgemeenten
  • Bussen uit de circulatie houden
  • Richtingsaanwijzers
  • Snelheidsremmers
  • Plein verkeersvrij maken
  • Afsluiting tussen plein en de straat
 • Parking
  • Nood aan meer parkeerplaats
  • Ondergronds
  • Oplaadpunten
  • Auto’s weg van het plein
  • 1 euro-parking mag gratis worden
  • Meer randparkings voorzien
 • Kanaalgemeente uitspelen
  • Verbinding met water via vlietjes en grachten

Brouwershof

 • Nieuwe invulling gebouw in Brouwershof
  • Horecazaak
  • Polyvalente zaal
  • Cultuurhuis
  • Museum
  • Werken met lokale producten
  • Behoud en rennovatie erfgoed
  • Kinderboerderij
  • Co-werkplek
  • Terras
  • Zomerbar
  • Koffie bar
  • Mogelijkheid tot geven van concertjes
 • Park
  • Skatepark
  • Ruimte voor sport/ fitness
  • Ontmoetingsplaats voor jongeren
  • Speeltuin
   • Schommels
   • Meer speeltuin voorzien
  • Picknicktafels (met afdak)
  • Ligstoelen/ hangmatten
  • Geen extra bebouwing
  • Kiosk voor muziek en cultuur
  • Overlast moet worden aangepakt
   • Verhogen sociale veiligheid
   • Meer vuilbakken
  • Groene buffer tussen schoolweg en park
  • Meer kleur
  • Drainage van gazons
  • voetgangerswegwijzers
  • Sfeervolle zomeractiviteiten
  • speelpleinwerking
 • Functie bibliotheek uitbreiden
  • Ontmoeting
  • Cultuur

Schoolweg en parking schoolweg

 • Groenere omgeving
 • Meer beleving
  • Gezellige horecazaken
  • Bib en omgeving moeten meer een ontmoetingsplek worden
  • Meer cultuur
  • Voetbal of basketveld voor jongeren
 • Steegje Schoolweg
  • Verbreden
  • Onderhouden
  • Meer verlichting
  • Camera’s
 • Verkeer
  • Snelheidscontroles
  • Trager rijden
  • Fietspad aan andere kant= veiliger
  • Nadenken over fiets en voetgangersveiligheid
 • Bijkomende perforaties en het opwaarderen van bestaande perforaties
 • Parking
  • Randparking met hoge capaciteit
  • Gratis
  • Gedeelte voor buurtbewonersà bewonerskaart
  • Fietsenparking integreren
  • Ondergronds, meerdere niveaus
  • Duidelijk parkeerbeleid

Vredesbrug

 • Fietsers en voetgangers
  • Scheiding tussen fietsers en voetgangers
  • Verbreden oversteekplaats
  • Te smalle tweerichtingsstroken op de brug
   • Conflictsituaties
  • Voorrang geven aan fietsers
  • Fiets en voetgangerstunnel
  • Bijkomende fiets en voetgangerstunnel ter hoogte van de spoorwegbrug, Nieuwstraat, Torenstraat
  • Vlotte fietsverbindingen tussen Klein-Willebroek en Blaasveld
  • Verkeerslicht
  • Opknappen wachthuisjes
  • Fietsenstalling voorzien
 • Autoverkeer
  • Via tunnel het kanaal en eventueel centrum kruisen
  • Open brug zorgt voor te veel verkeersopstoppingen
  • Volledig verbannen aan de brug
 • Monument
  • Watertaxi op toeristische pleziervaart voorzien
  • Meer zitbanken
  • Steiger
  • Vlaggen aan de brug
  • Mooi verlichten

De Groene Laan en het kanaal

 • Wandelboulevard langs het kanaal
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Voldoende verlicht
  • Afgescheiden van fiets en autoverkeer
  • Op het water (ponton, steigers, …), op verhoogde berm of groot en breed wandelpad
  • Veel bankjes en vuilbakken
 • Meer groen
  • bomen
 • Meer beleving:
  • Meer horeca
   • Meer terrassen
   • Meer restaurantjes en cafés
   • hotel
  • Aanmeren van plezierboten
  • Watertaxi naar Tisselt/ Klein-Willebroek
  • Andere recreatie op het water
  • Ontmoetingsplek
  • Grote speeltuin
  • Plaats om te BBQen
  • Strand en mogelijkheid tot zwemmen
  • Sporttoestellen op ‘de dijk’
  • Toeristenbootje
  • Leerrijke plakaatjes over geschiedenis kanaal
 • Site Denaeyer
  • Culturele wandeling
  • Nog bestaande erfgoed opwaarderen en nieuwe functie geven
 • Minder hoogbouw à voldoende relatie met water en ‘groene’ boulevard
 • Verkeer
  • Zone 30 langs de Groenen Laan
  • Fietsstraat
  • Parkeren enkel voor bewoners
  • Doorgaand verkeer voorbehouden voor bewoners
  • Meer parking
  • Autoluwe straat
  • E-laadpalen
  • enkelrichtingsstraat
 • Extra wandel/ fietsbrug
  • rechtstreekse verbinding van station naar industrie te maken
  • snellere verbinding Willebroek en Heindonk/ Blaasveld
  • veerdienst in de plaats van brug
 • verbinding met centrum
  • Nieuwstraat opwaarderen
  • Meer groene ruimte tussen woningen
 • Co-werkplaats
 • Locatie voor zeescouts
 • Groene schutting voor de industrie