home-page

Gemeente Willebroek presenteert toekomstvisie voor het centrum

28-05-2024

De gemeente Willebroek stelt het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek voor. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2024 werd het plan goedgekeurd. Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Hoogstaand en samenhangend centrumgebied

Het masterplan streeft ernaar een kwalitatief hoogstaand en samenhangend centrumgebied te creëren, waarin alle toekomstige projecten en initiatieven worden gestuurd volgens deze overkoepelende visie. Het fungeert als een leidraad voor het beoordelen en toetsen van nieuwe ontwikkelingen, met als doel een harmonieuze aaneenschakeling van ruimtelijke elementen te realiseren.

Kwaliteit van leven

De samenwerking tussen Planrr, Spatie, Suunta en cityd heeft geresulteerd in een doordacht en ambitieus plan dat rekening houdt met de unieke kenmerken van Willebroek en haar bewoners. Het masterplan zet in op duurzame ontwikkelingen, groene en blauwe ruimtes, verbeterde mobiliteit, een sterk en doordacht winkelapparaat en een versterkte sociale cohesie binnen het centrumgebied.

Eerste stap

Het masterplan markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Willebroek, waarin de gemeente zich inzet voor een toekomstbestendig, uitnodigend en levendig centrum.

 

Download hier het masterplan van Willebroek Centrum in pdf

Raadpleeg hier het volledig strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek

Meer nieuws over het centrumproject

Bekijk het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek

Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Bekijk het masterplan hier

Willebroek Bruist

Een centrum waar het bruist, elke dag van het jaar. Daar willen we samen met jullie aan bouwen. Voor de toekomst. Kom hier te weten hoe jij kan meedenken over het ontwerp van het centrum!

Bevragingsronde

Verwerking input en opmaak projectdefinitie

Keuze ontwerpteam

Analyse door ontwerpteam

Draftversie strategisch masterplan

Voorstel van mogelijke acties

Verdieping via co-creatie

Verwerken input uit inspraakrondes

Opmaak voorontwerp van strategisch masterplan

Opmaak definitief voorstel masterplan

Goedkeuring masterplan