Skip to main content
home-page

Willebroek Bruist: kom naar de infomarkt

04-09-2023

Van dromen … naar een masterplan Vorig jaar konden alle inwoners op verschillende manieren meedenken over het centrum van hun dromen. Dat leverde heel wat nieuwe en frisse ideeën op, die inmiddels door het ontwerpteam zijn verwerkt in een strategisch masterplan voor het centrum. In het plan worden de ambities en krijtlijnen voor de toekomst uitgezet, die moeten toelaten om het centrum te transformeren tot een aangename woonomgeving met ruimte voor groen, water  en zacht verkeer. Daarnaast bepaalt het plan strategieën om het handelscentrum te versterken en om het centrum klimaatrobuust te maken. Het kanaal en de waterkant vormen de drager van het plan. Op termijn wordt deze zone een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle inwoners, waar aangenaam verblijven/wandelen/fietsen langs het water centraal staat. Dwars op deze nieuwe groene ruggengraat, takken drie gebieden aan: De groene long, die verschillende groengebieden aan elkaar rijgt; Het kernwinkelgebied, een compacte handelszone georganiseerd rond de twee (herdachte) centrumpleinen, versterkt door nieuwe projecten en dorsteken; De cultuuras, die de verbinding vormt tussen een aantal belangrijke socio-culturele sites in het centrum. In het masterplan komt natuurlijk ook de circulatie en ontsluiting van het centrum aan bod. Niet alleen een plan, maar ook acties Het plan formuleert echter niet alleen 'grote ideeën', maar belicht ook de rol die verschillende strategische sites (zoals bijvoorbeeld de scholensite) spelen, onderzoekt welke ruimtelijke transformaties, instrumenten en acties nodig zijn en met welke partners de gemeente zal samenwerken, om tot realisaties te komen. We kunnen natuurlijk niet alle zones en sites tegelijk aanpakken, daarom is er een prioriteitenlijst gemaakt die aangeeft welke locaties en acties best eerst aan beurt komen. Bezoek de infomarkt op 11 oktober Het masterplan bouwt verder op de ideeën van de Willebroekenaars. De gemeente wil graag aftoetsen bij haar inwoners of de voorstellen in het masterplan beantwoorden aan 'het centrum van hun dromen'. Op 11 oktober organiseert de gemeente een infomarkt, waarop het masterplan wordt voorgesteld. Iedereen kan deze infomarkt vrij bezoeken tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente en leden van het ontwerpteam zullen aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden. Suggesties en bedenkingen kunnen ter plaatste of via mail aan de gemeente worden overgemaakt. Praktisch Wanneer? Woensdag 11 oktober 2023 - tussen 16.00 en 20.00 uur (doorlopend te bezoeken)Waar? Huis van de Vrije Tijd, site De Schalk - Stadionlaan 2, 2830 WillebroekVooraf inschrijven is niet nodig. Opmerkingen en suggesties kan je ter plaatse bezorgen of via willebroekbruist@willebroek.be.

Quick wins in het centrum

14-04-2023

In 2021 werd een intensief participatietraject opgestart met de inwoners van het centrum, waarbij gezocht werd naar ideeën en wensbeelden. Nadien verdergezet met het ontwerpteam samen met de organisatie en het beleid. Maar de gemeente wenst nu al verbeteringen aanbrengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek, beter gezegd: quick wins ter uitvoering van ‘Willebroek Bruist’. Inzetten op ingrepen die een directe impact hebben binnen het centrum Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om verder uit te werken en concreet te maken binnen het centrum. Quick wins moeten gezien worden als verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren. Er werd de voorkeur gegeven aan het uitwerken van drie projecten rond: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke quick win zich op focust, de verdere en concrete uitwerking is momenteel volop aan de gang.   Willegroen Deze quick win focust zich op meer groen in het Centrum van Willebroek. Meer groen zorgt voor onder andere voor meer verkoeling door extra schaduw, meer zuurstof, kwaliteitsvol straatbeeld, verhoogt de biodiversiteit,… Een realisatie hiervan is al zichtbaar op de locatie van de ‘Vredesboom’ op het einde van de Kloosterstraat aan de Groene Laan. Hier is de groendienst, op maandag 13 februari 2023, gestart met het ontharden van het pleintje rond de vredesboom. Deze ontharding is alweer een kleine stap die ons dichter brengt bij het grotere doel waar Willebroek Bruist aan werkt: namelijk dat aangenaam wonen in de nabijheid van groen en water, gezellig winkelen in een bruisend centrum waarin veiligheid voor alle weggebruikers hand in hand gaan.  De knip op het verhoogd kruispunt van de Kloosterstraat en de Groene Laan kwam als idee uit de participatieavond samen met de bevolking en was al een jaar afgezet met gele betonnen blokken die gebruikt werden om de proefopstelling vorm te geven. Na de gunstige evaluatie is de volgende stap gezet om dit plein meer vorm te geven. De doorgang van de Kloosterstraat naar de Groene Laan blijft zo makkelijk toegankelijk voor het autoverkeer, voor de fietsers is er nog ruimte gelaten voor een doorsteek en voor wandelaars en bewoners blijft de zitbank behouden waar ze kunnen verpozen en genieten van het uitzicht op het kanaal of op de mooie, statische notariswoning. Het groter geworden groene pleintje heeft de groendienst ondertussen (begin maart) ook ingezaaid zodat er vanaf juni tot oktober weer te genieten zal zijn van heel wat bloemenpracht.  De voordelen van ontharden zijn gekend: het water sijpelt beter in de bodem waardoor die weer beter van kwaliteit wordt. En meer groen betekent ook meer zuurstof dat geproduceerd wordt en dus betere luchtkwaliteit. Dit jaar zetten we zeker nog meer in op o.a. ontharden en bijkomende groenvoorzieningen in het centrum van onze gemeente. Mobiele spe(e)l-ontmoet container Bij deze quick win ligt de focus op spe(e)l en sport elementen waarbij ontmoeten centraal komt te staan binnen de publieke ruimte. Hier is duidelijk nood aan en dit kwam sterk naar voor uit het participatietraject. In eerste instantie wordt er door z’n container ingezet op bijkomende speelruimte voor o.a. jeugd. Maar doordat het een mobiele/verplaatsbare container is, kan deze op verschillende plekken binnen het publieke domein ingezet worden waar de nood hoog is aan spe(e)l, sport en/of ontmoetingselement voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Ontmoetingsruimte park Brouwershof Het bestaande park Brouwershof in het centrum van Willebroek vormt momenteel een belangrijke open en groene ruimte in het centrum waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Uit de verschillende participatie trajecten komt naar voor om binnen dit bestaande park diverse vormen van ontmoeting te stimuleren en om van dit park een centrale groenere ontmoetingsplaats te maken. Hoe dit op korte termijn kan worden opgeladen met bijkomende ‘ontmoeting stimulerende activiteiten’ wordt momenteel voorbereid.

Meer nieuws over het centrumproject

Bekijk de plannen voor het centrum

Maak kennis met de voorlopige plannen die het centrum zullen laten bruisen. Voldoet het voorgestelde masterplan aan het centrum van jouw dromen?

Klik hier

Willebroek Bruist

Een centrum waar het bruist, elke dag van het jaar. Daar willen we samen met jullie aan bouwen. Voor de toekomst. Kom hier te weten hoe jij kan meedenken over het ontwerp van het centrum!

Bevragingsronde

Verwerking input en opmaak projectdefinitie

Keuze ontwerpteam

Analyse door ontwerpteam

Draftversie strategisch masterplan

Voorstel van mogelijke acties

Verdieping via co-creatie