Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De Groene Laan en het kanaal

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Wandelboulevard langs het kanaal
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Voldoende verlicht
  • Afgescheiden van fiets en autoverkeer
  • Op het water (ponton, steigers, …), op verhoogde berm of groot en breed wandelpad
  • Veel bankjes en vuilbakken
 • Meer groen
  • bomen
 • Meer beleving:
  • Meer horeca
   • Meer terrassen
   • Meer restaurantjes en cafés
   • hotel
  • Aanmeren van plezierboten
  • Watertaxi naar Tisselt/ Klein-Willebroek
  • Andere recreatie op het water
  • Ontmoetingsplek
  • Grote speeltuin
  • Plaats om te BBQen
  • Strand en mogelijkheid tot zwemmen
  • Sporttoestellen op ‘de dijk’
  • Toeristenbootje
  • Leerrijke plakaatjes over geschiedenis kanaal
 • Site Denaeyer
  • Culturele wandeling
  • Nog bestaande erfgoed opwaarderen en nieuwe functie geven
 • Minder hoogbouw à voldoende relatie met water en ‘groene’ boulevard
 • Verkeer
  • Zone 30 langs de Groenen Laan
  • Fietsstraat
  • Parkeren enkel voor bewoners
  • Doorgaand verkeer voorbehouden voor bewoners
  • Meer parking
  • Autoluwe straat
  • E-laadpalen
  • enkelrichtingsstraat
 • Extra wandel/ fietsbrug
  • rechtstreekse verbinding van station naar industrie te maken
  • snellere verbinding Willebroek en Heindonk/ Blaasveld
  • veerdienst in de plaats van brug
 • verbinding met centrum
  • Nieuwstraat opwaarderen
  • Meer groene ruimte tussen woningen
 • Co-werkplaats
 • Locatie voor zeescouts
 • Groene schutting voor de industrie