Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De Sint-Niklaaskerk en de voormalige brouwerij de Ster

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Omgeving rond kerk
  • Invulling als plein
  • Veel groen
  • Horeca
   • terrasje
  • Multifunctioneel gebruik ruimte
  • Moestuinen die bewoners kunnen huren
  • Voldoende banken
  • Picknickbanken
  • Pluktuin
  • Meer bomen
  • Water met wandelpad rond kerk
  • Speelgelegenheid
  • Plek voor stilte
 • Parkeren
  • Volwaardige alternatieven om te parkeren zijn nodig
   • Ondergronds
  • Kiss and ride
  • Plek voor ceremoniewagens
 • Functie Kerk
  • Erediensten en misvieringen
  • Tentoonstellingen
  • Polyvalente ruimte
  • Events
  • Studeerruimte
  • Renoveren kerk
  • Mooi verlicht ’s avonds
  • Muziek in de kerk
 • Verkeer
  • Toegangen centrum moeten aantrekkelijker
   • Meer bezoekers aantrekken
  • 30km/h
  • Snelheidsremmers
  • Circulatie centrum grondig herbekijken
  • Wegdek herstellen
  • Betere voetpaden
  • Veilige schoolomgeving
 • Oude brouwerij
  • p.v. residentiële invulling àplaats bieden aan events, trouwfeesten, werkruimtes voor ondernemers
  • nieuwe functie als brasserie en cultureel centrum