Skip to main content
home-page

Louis De Naeyerplein

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Geen 100% parking meer
  • Parking ondergronds
  • Randparking
  • Doordacht parkeerbeleid
  • Overdekte fietsparking
 • Openbare wc’s
 • Verkeer
  • Auto als dominante aanwezige uit het straatbeeld
  • Autoluw
  • Verbinding LDN-plein en parking veiliger en uitnodigend maken
  • Meer ruimte voor fietsers (fietsstraat, fietspaden) en voetgangers
  • Toegankelijk voor minder mobiele personen
 • Meer beleving
  • Groen
  • Water: vb. fontein
  • Horeca
   • Te veel afhaal, weinig ‘echte’ restaurants
  • Terrassen
  • Ontmoetingsplek
  • Kanaalgemeente in de verf zetten
  • Kiosk voor evenementen op het plein
  • Zitbanken
  • speelhoekjes
 • Winkels
  • Diverser aanbod
   • Hoogstaande winkels
   • Lokale winkels
  • Winkels kunnen moeilijk uitbreiden
  • Grotere winkeloppervlaktes
  • Meer funshoppers aantrekkenà echte winkelstraat
  • Leveringen anders aanpakken
   • Pakketfiets
   • Leveren op voorzien afhaalpunt
 • Markt
  • Andere locatie
  • Moet niet het gehele plein innemen
  • Belevingsmarkt: plaats voor pop up kramen
 • Toename wonen is nodig
  • Centrum terug leven inblazen
  • Woonprojecten
  • Nieuwbouw
  • Aantrekken investeerders
  • Het driehoekig bouwblok (August van Landeghemstraat – Louis de Naeyerplein) herwaarderen of afbreken
 • Gevels panden rondom plein zijn onverzorgd en oud
  • Verplichten tot vernieuwen voorgevels
  • Rommelige reclame moet uniform worden
  • Plein als 1 geheel uitwerken