Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems Willebroek Bruist masterplan

Willebroek Bruist heeft ontwerpteam

Na een intensief participatief traject in 2021 heeft de gemeente via de Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam voor het strategisch masterplan ‘Willebroek Bruist’ gezocht en gevonden.

Goed nieuws: we kunnen verder met de opmaak van het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek.

Veelzijdig ontwerpteam

Het ontwerpteam Planrr. bv is met de partners Spatie, Suunta, CityD-WES en Brut in de ontwerpwedstrijd als laureaat geselecteerd. Dit veelzijdig team zal nu samen met ons het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek, gekend als ‘Willebroek Bruist’ verder en samen met de stakeholders mee vormgeven.

Winnend ontwerp

Het winnend ontwerp focust op drie hoofdstructuren: de groen/blauwe long, het cultuurhart en het kernwinkelgebied. Dit biedt duidelijke handvaten voor de verdere uitwerking van het strategisch masterplan Willebroek Bruist.

Het uitwerken van deze structuren kan identiteit brengen in het centrum van Willebroek en kan een referentiekader vormen voor toekomstige ingrepen in de ruimtelijke structuur. Deze zullen deze hoofdstructuren zullen verder door het ontwerpteam worden uitgewerkt en op bepaalde momenten worden voorgelegd aan de verschillende belanghebbenden.

Proces

Het ontwerpteam bouwt verder op het participatietraject dat in 2021 werd doorlopen. Doorheen het proces zal het ontwerp regelmatig worden teruggekoppeld met geïnteresseerde inwoners, handelaars, ...

Momenteel wordt het project aangepakt volgens drie grote pijlers. De eerste fase zal voornamelijk een analysefase omvatten, waarbij er een eerste aanzet tot masterplan wordt opgemaakt. De tweede fase richt zich voornamelijk op cocreatie met experts en externe stakeholders. De laatste en derde fase focust zich op het uitwerken van een finaal strategisch masterplan met een concreet actieplan om dit uit te werken.

Blijf op de hoogte

Hou de voortgang van Willebroek Bruist in de gaten op dit digitaal participatieplatform Willebroek Wil Wat en blijf op de hoogte!

Deel op facebook
Deel op twitter
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta