28 mei

Gemeente Willebroek presenteert toekomstvisie voor het centrum

28-05-2024

De gemeente Willebroek stelt het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek voor. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2024 werd het plan goedgekeurd. Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Hoogstaand en samenhangend centrumgebied

Het masterplan streeft ernaar een kwalitatief hoogstaand en samenhangend centrumgebied te creëren, waarin alle toekomstige projecten en initiatieven worden gestuurd volgens deze overkoepelende visie. Het fungeert als een leidraad voor het beoordelen en toetsen van nieuwe ontwikkelingen, met als doel een harmonieuze aaneenschakeling van ruimtelijke elementen te realiseren.

Kwaliteit van leven

De samenwerking tussen Planrr, Spatie, Suunta en cityd heeft geresulteerd in een doordacht en ambitieus plan dat rekening houdt met de unieke kenmerken van Willebroek en haar bewoners. Het masterplan zet in op duurzame ontwikkelingen, groene en blauwe ruimtes, verbeterde mobiliteit, een sterk en doordacht winkelapparaat en een versterkte sociale cohesie binnen het centrumgebied.

Eerste stap

Het masterplan markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Willebroek, waarin de gemeente zich inzet voor een toekomstbestendig, uitnodigend en levendig centrum.

 

Download hier het masterplan van Willebroek Centrum in pdf

Raadpleeg hier het volledig strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek

Blog

Willebroek Bruist: kom naar de infomarkt

04-09-2023
Van dromen … naar een masterplan

Vorig jaar konden alle inwoners op verschillende manieren meedenken over het centrum van hun dromen. Dat leverde heel wat nieuwe en frisse ideeën op, die inmiddels door het ontwerpteam zijn verwerkt in een strategisch masterplan voor het centrum.

In het plan worden de ambities en krijtlijnen voor de toekomst uitgezet, die moeten toelaten om het centrum te transformeren tot een aangename woonomgeving met ruimte voor groen, water  en zacht verkeer. Daarnaast bepaalt het plan strategieën om het handelscentrum te versterken en om het centrum klimaatrobuust te maken.

Het kanaal en de waterkant vormen de drager van het plan. Op termijn wordt deze zone een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle inwoners, waar aangenaam verblijven/wandelen/fietsen langs het water centraal staat.

Dwars op deze nieuwe groene ruggengraat, takken drie gebieden aan:

De groene long, die verschillende groengebieden aan elkaar rijgt; Het kernwinkelgebied, een compacte handelszone georganiseerd rond de twee (herdachte) centrumpleinen, versterkt door nieuwe projecten en dorsteken; De cultuuras, die de verbinding vormt tussen een aantal belangrijke socio-culturele sites in het centrum.

In het masterplan komt natuurlijk ook de circulatie en ontsluiting van het centrum aan bod.

Niet alleen een plan, maar ook acties

Het plan formuleert echter niet alleen 'grote ideeën', maar belicht ook de rol die verschillende strategische sites (zoals bijvoorbeeld de scholensite) spelen, onderzoekt welke ruimtelijke transformaties, instrumenten en acties nodig zijn en met welke partners de gemeente zal samenwerken, om tot realisaties te komen. We kunnen natuurlijk niet alle zones en sites tegelijk aanpakken, daarom is er een prioriteitenlijst gemaakt die aangeeft welke locaties en acties best eerst aan beurt komen.

Bezoek de infomarkt op 11 oktober

Het masterplan bouwt verder op de ideeën van de Willebroekenaars. De gemeente wil graag aftoetsen bij haar inwoners of de voorstellen in het masterplan beantwoorden aan 'het centrum van hun dromen'.

Op 11 oktober organiseert de gemeente een infomarkt, waarop het masterplan wordt voorgesteld. Iedereen kan deze infomarkt vrij bezoeken tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente en leden van het ontwerpteam zullen aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden. Suggesties en bedenkingen kunnen ter plaatste of via mail aan de gemeente worden overgemaakt.

Praktisch

Wanneer? Woensdag 11 oktober 2023 - tussen 16.00 en 20.00 uur (doorlopend te bezoeken)
Waar? Huis van de Vrije Tijd, site De Schalk - Stadionlaan 2, 2830 Willebroek
Vooraf inschrijven is niet nodig. Opmerkingen en suggesties kan je ter plaatse bezorgen of via willebroekbruist@willebroek.be.

Nieuws

Quick wins in het centrum

14-04-2023

In 2021 werd een intensief participatietraject opgestart met de inwoners van het centrum, waarbij gezocht werd naar ideeën en wensbeelden. Nadien verdergezet met het ontwerpteam samen met de organisatie en het beleid. Maar de gemeente wenst nu al verbeteringen aanbrengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek, beter gezegd: quick wins ter uitvoering van ‘Willebroek Bruist’.

Inzetten op ingrepen die een directe impact hebben binnen het centrum

Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om verder uit te werken en concreet te maken binnen het centrum. Quick wins moeten gezien worden als verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren.

Er werd de voorkeur gegeven aan het uitwerken van drie projecten rond: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke quick win zich op focust, de verdere en concrete uitwerking is momenteel volop aan de gang.  

Willegroen

Deze quick win focust zich op meer groen in het Centrum van Willebroek. Meer groen zorgt voor onder andere voor meer verkoeling door extra schaduw, meer zuurstof, kwaliteitsvol straatbeeld, verhoogt de biodiversiteit,…

Een realisatie hiervan is al zichtbaar op de locatie van de ‘Vredesboom’ op het einde van de Kloosterstraat aan de Groene Laan. Hier is de groendienst, op maandag 13 februari 2023, gestart met het ontharden van het pleintje rond de vredesboom. Deze ontharding is alweer een kleine stap die ons dichter brengt bij het grotere doel waar Willebroek Bruist aan werkt: namelijk dat aangenaam wonen in de nabijheid van groen en water, gezellig winkelen in een bruisend centrum waarin veiligheid voor alle weggebruikers hand in hand gaan. 

De knip op het verhoogd kruispunt van de Kloosterstraat en de Groene Laan kwam als idee uit de participatieavond samen met de bevolking en was al een jaar afgezet met gele betonnen blokken die gebruikt werden om de proefopstelling vorm te geven. Na de gunstige evaluatie is de volgende stap gezet om dit plein meer vorm te geven. De doorgang van de Kloosterstraat naar de Groene Laan blijft zo makkelijk toegankelijk voor het autoverkeer, voor de fietsers is er nog ruimte gelaten voor een doorsteek en voor wandelaars en bewoners blijft de zitbank behouden waar ze kunnen verpozen en genieten van het uitzicht op het kanaal of op de mooie, statische notariswoning.

Het groter geworden groene pleintje heeft de groendienst ondertussen (begin maart) ook ingezaaid zodat er vanaf juni tot oktober weer te genieten zal zijn van heel wat bloemenpracht.  De voordelen van ontharden zijn gekend: het water sijpelt beter in de bodem waardoor die weer beter van kwaliteit wordt. En meer groen betekent ook meer zuurstof dat geproduceerd wordt en dus betere luchtkwaliteit. Dit jaar zetten we zeker nog meer in op o.a. ontharden en bijkomende groenvoorzieningen in het centrum van onze gemeente.

Mobiele spe(e)l-ontmoet container

Bij deze quick win ligt de focus op spe(e)l en sport elementen waarbij ontmoeten centraal komt te staan binnen de publieke ruimte. Hier is duidelijk nood aan en dit kwam sterk naar voor uit het participatietraject. In eerste instantie wordt er door z’n container ingezet op bijkomende speelruimte voor o.a. jeugd. Maar doordat het een mobiele/verplaatsbare container is, kan deze op verschillende plekken binnen het publieke domein ingezet worden waar de nood hoog is aan spe(e)l, sport en/of ontmoetingselement voor verschillende doelgroepen en leeftijden.

Ontmoetingsruimte park Brouwershof

Het bestaande park Brouwershof in het centrum van Willebroek vormt momenteel een belangrijke open en groene ruimte in het centrum waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Uit de verschillende participatie trajecten komt naar voor om binnen dit bestaande park diverse vormen van ontmoeting te stimuleren en om van dit park een centrale groenere ontmoetingsplaats te maken. Hoe dit op korte termijn kan worden opgeladen met bijkomende ‘ontmoeting stimulerende activiteiten’ wordt momenteel voorbereid.

Willebroek Bruist masterplan
Nieuws

Willebroek Bruist heeft ontwerpteam

17-11-2022

Na een intensief participatief traject in 2021 heeft de gemeente via de Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam voor het strategisch masterplan ‘Willebroek Bruist’ gezocht en gevonden.

Goed nieuws: we kunnen verder met de opmaak van het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek.

Veelzijdig ontwerpteam

Het ontwerpteam Planrr. bv is met de partners Spatie, Suunta, CityD-WES en Brut in de ontwerpwedstrijd als laureaat geselecteerd. Dit veelzijdig team zal nu samen met ons het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek, gekend als ‘Willebroek Bruist’ verder en samen met de stakeholders mee vormgeven.

Winnend ontwerp

Het winnend ontwerp focust op drie hoofdstructuren: de groen/blauwe long, het cultuurhart en het kernwinkelgebied. Dit biedt duidelijke handvaten voor de verdere uitwerking van het strategisch masterplan Willebroek Bruist.

Het uitwerken van deze structuren kan identiteit brengen in het centrum van Willebroek en kan een referentiekader vormen voor toekomstige ingrepen in de ruimtelijke structuur. Deze zullen deze hoofdstructuren zullen verder door het ontwerpteam worden uitgewerkt en op bepaalde momenten worden voorgelegd aan de verschillende belanghebbenden.

Proces

Het ontwerpteam bouwt verder op het participatietraject dat in 2021 werd doorlopen. Doorheen het proces zal het ontwerp regelmatig worden teruggekoppeld met geïnteresseerde inwoners, handelaars, ...

Momenteel wordt het project aangepakt volgens drie grote pijlers. De eerste fase zal voornamelijk een analysefase omvatten, waarbij er een eerste aanzet tot masterplan wordt opgemaakt. De tweede fase richt zich voornamelijk op cocreatie met experts en externe stakeholders. De laatste en derde fase focust zich op het uitwerken van een finaal strategisch masterplan met een concreet actieplan om dit uit te werken.

Blijf op de hoogte

Hou de voortgang van Willebroek Bruist in de gaten op dit digitaal participatieplatform Willebroek Wil Wat en blijf op de hoogte!

Nieuws

6 oktober: start Willebroek Bruist

30-09-2021

Op 6 oktober 2021 geven we de aftrap van het ambitieuze Willebroek Bruist-project. Na de officiële opening tijdens de woensdagmarkt, kunnen jullie je stem laten horen tijdens tal van activiteiten. Samen bouwen we aan een bruisend centrum!

Naast het Oud Gemeentehuis richten we een permanent infopunt in, waar je vanaf 6 oktober iedere woensdagvoormiddag in oktober welkom bent. In het infopunt kan je terecht voor meer info over alle projecten in het centrum van Willebroek.

Op woensdag 6 oktober 2021 geven we het officiële startschot. Op verschillende manieren zal je jouw stem kunnen laten horen over thema’s als wonen, winkelen, mobiliteit, ontmoeten, enzovoort. Je kan lekkere cupcakes eten, een illustrator gaat creatief aan de slag met al jullie ideeën voor een bruisend centrum. We nodigen je graag uit om een kijkje te komen nemen!

Infowandeling

Doe onze uitgestippelde wandeling langs acht cruciale locaties in het centrumproject. Op infopanelen lees je meer over de ambities van het gemeentebestuur.

Op woensdag 6 oktober 2021 (10.30 uur) en zondag 17 oktober 2021 (14.30 uur) organiseren we begeleide wandelingen in het centrum. We vertrekken aan het infopunt in de August Van Landeghemstraat. Onderweg geven vertegenwoordigers van de organisatie Willebroek een woordje uitleg. Tijdens de wandeling luisteren we naar jouw feedback.

Meld je nu aan voor de begeleide infowandeling op 17 oktober

Digitaal platform

Vul vanaf 6 oktober 2021 onze korte online bevraging in op dit platform en geef per locatie jouw mening over de richting waar we met het centrum naartoe moeten. Je vindt hier ook meer info terug over het volledige project. Jouw inbreng is voor ons goud waard!

Workshop: het centrum van mijn dromen

Ga in overleg met inwoners, handelaars en andere betrokkenen tijdens interactieve workshops. Tijdens deze brainstormsessies denk je in groepjes na over alle ingrediënten voor het centrum van jouw dromen.

We spreken af op dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur in de Gemeentelijke Schouwburg in het Oud Gemeentehuis (August Van Landeghemstraat 101). Bevestig hier jouw aanwezigheid!

Willebroek Jaarmarkt

Op maandag 25 oktober 2021 staan we met een stand op de jaarmarkt. Daar vertellen we aan bezoekers alles over de projecten die onze gemeente zullen doen bruisen! We nemen ‘Willebroek bruist’ letterlijk en gaan in een leuke workshop aan de slag met bruisballen. Kom zeker eens langs!