Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Quick wins in het centrum

In 2021 werd een intensief participatietraject opgestart met de inwoners van het centrum, waarbij gezocht werd naar ideeën en wensbeelden. Nadien verdergezet met het ontwerpteam samen met de organisatie en het beleid. Maar de gemeente wenst nu al verbeteringen aanbrengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek, beter gezegd: quick wins ter uitvoering van ‘Willebroek Bruist’.

Inzetten op ingrepen die een directe impact hebben binnen het centrum

Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om verder uit te werken en concreet te maken binnen het centrum. Quick wins moeten gezien worden als verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren.

Er werd de voorkeur gegeven aan het uitwerken van drie projecten rond: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke quick win zich op focust, de verdere en concrete uitwerking is momenteel volop aan de gang.  

Willegroen

Deze quick win focust zich op meer groen in het Centrum van Willebroek. Meer groen zorgt voor onder andere voor meer verkoeling door extra schaduw, meer zuurstof, kwaliteitsvol straatbeeld, verhoogt de biodiversiteit,…

Een realisatie hiervan is al zichtbaar op de locatie van de ‘Vredesboom’ op het einde van de Kloosterstraat aan de Groene Laan. Hier is de groendienst, op maandag 13 februari 2023, gestart met het ontharden van het pleintje rond de vredesboom. Deze ontharding is alweer een kleine stap die ons dichter brengt bij het grotere doel waar Willebroek Bruist aan werkt: namelijk dat aangenaam wonen in de nabijheid van groen en water, gezellig winkelen in een bruisend centrum waarin veiligheid voor alle weggebruikers hand in hand gaan. 

De knip op het verhoogd kruispunt van de Kloosterstraat en de Groene Laan kwam als idee uit de participatieavond samen met de bevolking en was al een jaar afgezet met gele betonnen blokken die gebruikt werden om de proefopstelling vorm te geven. Na de gunstige evaluatie is de volgende stap gezet om dit plein meer vorm te geven. De doorgang van de Kloosterstraat naar de Groene Laan blijft zo makkelijk toegankelijk voor het autoverkeer, voor de fietsers is er nog ruimte gelaten voor een doorsteek en voor wandelaars en bewoners blijft de zitbank behouden waar ze kunnen verpozen en genieten van het uitzicht op het kanaal of op de mooie, statische notariswoning.

Het groter geworden groene pleintje heeft de groendienst ondertussen (begin maart) ook ingezaaid zodat er vanaf juni tot oktober weer te genieten zal zijn van heel wat bloemenpracht.  De voordelen van ontharden zijn gekend: het water sijpelt beter in de bodem waardoor die weer beter van kwaliteit wordt. En meer groen betekent ook meer zuurstof dat geproduceerd wordt en dus betere luchtkwaliteit. Dit jaar zetten we zeker nog meer in op o.a. ontharden en bijkomende groenvoorzieningen in het centrum van onze gemeente.

Mobiele spe(e)l-ontmoet container

Bij deze quick win ligt de focus op spe(e)l en sport elementen waarbij ontmoeten centraal komt te staan binnen de publieke ruimte. Hier is duidelijk nood aan en dit kwam sterk naar voor uit het participatietraject. In eerste instantie wordt er door z’n container ingezet op bijkomende speelruimte voor o.a. jeugd. Maar doordat het een mobiele/verplaatsbare container is, kan deze op verschillende plekken binnen het publieke domein ingezet worden waar de nood hoog is aan spe(e)l, sport en/of ontmoetingselement voor verschillende doelgroepen en leeftijden.

Ontmoetingsruimte park Brouwershof

Het bestaande park Brouwershof in het centrum van Willebroek vormt momenteel een belangrijke open en groene ruimte in het centrum waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Uit de verschillende participatie trajecten komt naar voor om binnen dit bestaande park diverse vormen van ontmoeting te stimuleren en om van dit park een centrale groenere ontmoetingsplaats te maken. Hoe dit op korte termijn kan worden opgeladen met bijkomende ‘ontmoeting stimulerende activiteiten’ wordt momenteel voorbereid.

Deel op facebook Deel op twitter [MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta