Omgeving Administratief Centrum en oud gemeentehuis

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Invulling nieuw cultuurhuis:
  • Bibliotheek
  • Podiumactiviteiten
  • Ontmoetingsplek
  • Tentoonstellingen
  • Filmvoorstellingen
  • Laagdrempelige ondersteuning
  • Info verkrijgen
  • Repetitieruimte
  • Lezen
  • Workshops, vormingen, cursussen
  • Horeca: plek om te ontmoeten
   • Fairtradecafé
   • Leeshoek met kleine keuken
   • Sociaal restaurant
   • Inloopcafé
  • Co-working space
  • ondernemingssite
  • Polyvalente ruimtes
  • Crèche
  • Zaal om te netwerken
  • Toegankelijk gebouw met gezellig interieur
 • Mobiliteit
  • Huidige mogelijkheden zijn niet aangepast
  • Nog meer plaatsen zullen verdwijnen
  • Ondergrondse alternatieven
  • Aansluiting/ uitbreiding parkeermogelijkheden Schoolweg
  • Wat met ouderen en minder validenà parking dichterbij
  • Shuttles vanuit deel-/ andere gemeentes
  • Verderop parkeren is ok als het aanbod (winkels) loont
  • Bushaltes in centrum
  • Fietsen
   • Bewaakte fietsparkings
   • Meer fietsenstallingen
   • Goede fietspaden
  • Verbinding tussen Pastorijstraat en August Van Landeghemstraat
  • Afdak om te schuilen
  • STOP-principe aanmoedigen
 • Omgeving
  • Water en groen komen minder naar voor
  • Historisch patrimonium moet voldoende aandacht krijgen
  • Gebouwen behouden en opwaarderen tot bv. co-working spaces
  • Plek voor jongeren in het centrum
  • Leegstaande panden in winkelstraat invullen
   • Aanbod vandaag is te verspreid en niet representatief
  • Woningen naast Administratief Centrum opkopen met oog op de toekomst
 • Nieuwe huis van de vrije tijd
  • Huiswerkbegeleiding
  • Culturele functies
  • Kunstatelier
  • Opleidingen
  • Multifunctionele ruimtes
  • Activiteiten voor vrouwen
  • Informatie krijgen over activiteiten
  • Zwembad
  • Open ruimte