Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Schoolweg en parking schoolweg

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Groenere omgeving
 • Meer beleving
  • Gezellige horecazaken
  • Bib en omgeving moeten meer een ontmoetingsplek worden
  • Meer cultuur
  • Voetbal of basketveld voor jongeren
 • Steegje Schoolweg
  • Verbreden
  • Onderhouden
  • Meer verlichting
  • Camera’s
 • Verkeer
  • Snelheidscontroles
  • Trager rijden
  • Fietspad aan andere kant= veiliger
  • Nadenken over fiets en voetgangersveiligheid
 • Bijkomende perforaties en het opwaarderen van bestaande perforaties
 • Parking
  • Randparking met hoge capaciteit
  • Gratis
  • Gedeelte voor buurtbewonersà bewonerskaart
  • Fietsenparking integreren
  • Ondergronds, meerdere niveaus
  • Duidelijk parkeerbeleid