Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Vredesbrug

Op verschillende manieren konden inwoners hun wensen en ideeën delen over de toekomst van ons centrum. We verzamelden al die input, en maken dit lijvig document over aan de ontwerpteams. Zij zullen onze ambities en deze van de Willebroekenaren uiteindelijk vertalen in een toekomstig masterplan voor het centrum van Willebroek.

Een korte samenvatting met jullie wensen vind je hier:

 • Fietsers en voetgangers
  • Scheiding tussen fietsers en voetgangers
  • Verbreden oversteekplaats
  • Te smalle tweerichtingsstroken op de brug
   • Conflictsituaties
  • Voorrang geven aan fietsers
  • Fiets en voetgangerstunnel
  • Bijkomende fiets en voetgangerstunnel ter hoogte van de spoorwegbrug, Nieuwstraat, Torenstraat
  • Vlotte fietsverbindingen tussen Klein-Willebroek en Blaasveld
  • Verkeerslicht
  • Opknappen wachthuisjes
  • Fietsenstalling voorzien
 • Autoverkeer
  • Via tunnel het kanaal en eventueel centrum kruisen
  • Open brug zorgt voor te veel verkeersopstoppingen
  • Volledig verbannen aan de brug
 • Monument
  • Watertaxi op toeristische pleziervaart voorzien
  • Meer zitbanken
  • Steiger
  • Vlaggen aan de brug
  • Mooi verlichten