Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Verslag workshop #1

Lees het verslag

Verslag workshop #2

Lees het verslag

Workshop #3

Doe online mee

Willebroek Wil Wat Workshop #3: geef online je mening

29-02-2024

Op 29 febuari vond de derde Willebroek Wil Wat Workshop plaats. Ook online kan je je mening kwijt over de topics van deze editie, en dat drie weken lang. Op 29 februari startte ook het online gedeelte. Willebroekenaars die niet naar de workshop konden komen of liever online deelnemen, kunnen tot en met vrijdag 22 maart online hun suggesties kwijt over de thema’s. Enquête: Verbondenheid in Willebroekse buurten Enquête: Klimaatengagement Enquête: Winkelen in eigen gemeente Enquête: Willebroek als werkgever Enquête: Fair trade Enquête: Erfgoed

Schrijf je in voor de derde Willebroek Wil Wat Workshop

31-01-2024

Doorheen het jaar organiseren we enkele workshops om alle Willebroekenaren de kans te geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. De volgende Willebroek Wil Wat Workshop vindt plaats op 29 februari 2024 om 19.00 uur in het Oud Gemeentehuis (Pastorijstraat 8 - naast ingang politie). Je kan één thema kiezen om aan tafel dieper op in te gaan. Er zullen ook twee infostanden aanwezig zijn. Daar word je geïnformeerd, maar wordt ook je mening gevraagd. Deze thema's komen aan bod: Erfgoed in Willebroek (tafelgesprek) Verbondenheid in Willebroekse buurten (tafelgesprek) Klimaatengagement (tafelgesprek) Winkelen in eigen gemeente (tafelgesprek) Willebroek als werkgever (infostand) Fairtrade (infostand) De inschrijvingsperiode is afgelopen. Je kan helaas niet meer inschrijven.

1 jaar Willebroek Wil Wat Workshops

17-01-2024

Sinds 2023 organiseren we de Willebroek Wil Wat workshops om alle Willebroekenaren de kans te geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. Verschillende topics passeerden al de revue. Hieronder lees je wat daaruit kwam en wat er met de input gebeurd is. Willebroek Wil Wat Workshop 1 23 maart 2023 Toeristisch aanbod in Willebroek Er werden heel wat ideeën geopperd om beleving in Willebroek te vergroten en zo de eigen inwoners en toeristen een beter aanbod te kunnen bieden. Zo werden er voorstellen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren, mogelijke samenwerkingen op te starten, fiets- en wandelroutes uit te werken … Een idee dat toen naar voor kwam, zal in december al werkelijkheid worden: de Winter Wonderbar. Hierin wordt ook een link gelegd naar cultuur (optredens, workshops …) en toerisme (wandel-/loop-/fietstocht). In november liep een bijkomende enquête over toerisme in Willebroek en eentje over de activiteiten deze zomer. Nadien wordt alle info gebundeld en worden er drie focussen gekozen worden om volgend jaar mee aan de slag te gaan.   Ruimte voor kinderen en jongeren De workshop had als doel om bepaalde principes uit de nota ‘kindvriendelijke ruimte in Willebroek’ van enkele jaren geleden, opnieuw te evalueren. Veel deelnemers steunden nog steeds het STOP-principe: stappen – trappen - openbaar vervoer en dan pas de privéwagen als verplaatsingsmiddel.   Daarnaast werd er onderzocht welke behoeften er waren in wijken en buurten met betrekking tot specifieke speelmogelijkheden. Deelnemers gaven aan dat er in sommige wijken daadwerkelijk behoefte is aan extra speelmogelijkheden. Aan de andere kant is ook het toevoegen van extra speeltoestellen op bestaande speelterreinen een overweging. Deze ideeën zullen zeker worden meegenomen in de toekomst, aangezien de investering voor 2023 al was vastgesteld voor de Schoolstraat in Klein-Willebroek en een mobiele speelunit. Fairtrade De meeste ideeën die aan bod kwamen, waren niet echt nieuwe zaken of hebben een stevige vrijwilligerswerking nodig. Er waren niet echt kandidaten die mee hun schouders onder dit thema wilden zetten. Op de online bevraging kwam respons gekomen, dus daar konden we niet echt veel mee. Dus weinig om mee aan de slag te gaan. Eind dit jaar kwam er versterking bij de gemeentelijke dienst Samenleven, zodat het thema terug de nodige aandacht krijgt. Want het is de bedoeling om een echte fairtradegemeente te worden. Deze titel toont aan dat onze gemeente en inwoners eerlijke en lokale duurzame handel niet alleen een warm hart toedragen, maar er ook effectief werk van maken, met de nodige aandacht voor eerlijke, lokale en duurzame producten. Wordt vervolgd! Willebroek Wil Wat Workshop 2 14 juni 2023 Een nevenbestemming voor kerk Blaasveld Terugkerend voor de nevenbestemming van de kerk waren: de kerk inzetten voor ‘zachte’ culturele activiteiten (concerten, lezingen, tentoonstellingen …), voor verenigingen (muziekvereniging, fanfare, vergaderruimte, …), als gemeenschapshuis (ontmoetingsruimte, dienstencentrum, buurtbar, huis van het dorp, publiek sanitair…), als gedeelde geloofsruimte en als plaats van stilte (meditatie, rust, yoga, studeren, flexwerkplek…). De groepen hechten hierbij ook belang aan het behoud van het aanwezige cultureel erfgoed, de ruimtelijkheid van de kerk en de flexibiliteit van de ruimte en invulling. De groepen zouden de ruimte rondom de kerk invullen als stiltepark: een rustpunt, maar ook een plaats voor herinnering. Begin 2024 worden de verschillende ideeën geanalyseerd en afgetoetst, en worden eventuele samenwerkingen in kaart gebracht worden voor de realisatie van de nevenbestemming. Een zwembad in Willebroek De gemeente onderzoekt of er een zwembad kan komen op het domein van Sport Vlaanderen. De behoefte aan een zwembad in Willebroek is duidelijk: een 25-meter bad, instructiebad, peuterbad en recreatieve voorzieningen voor kinderen worden gewenst, maar opvallend genoeg staat een glijbaan niet hoog op het verlanglijstje. Het zwembad kan een extra promotie voor de site en de watersportclubs vormen. Fietsvriendelijke paden naar het zwembad zijn belangrijk voor bijna 75% van de respondenten, hoewel 60% nog steeds de auto verkiest voor vervoer naar de Hazewinkel-site. De focus ligt op ruimte voor scholen en clubs, waarbij zwemonderwijs op scholen een knelpunt is. Verder zijn exclusieve uren voor baantjeszwemmen gewild, vooral 's avonds doordeweeks en 's ochtends in het weekend. Bijna alle respondenten willen een cafetaria (91%) en ongeveer de helft noemt een speeltuin als een gewenste toevoeging. Het Masterplan Hazewinkel, met de input uit de Willebroek Wil Wat Workshop, werd voorgelegd aan de stuurgroep in november. De gemeente plant investeringen en zal partners betrekken voor de bouw en exploitatie van het zwembad, waaronder Sport Vlaanderen. Begin 2024 wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een gefaseerde planning voor realisatie, waarbij budgetten, vergunningen en partners centraal staan, in de meerjarenplanning vanaf 2025. Rondhangen mag!? De brainstormsessies leverden heel wat interessante invalshoeken op. Ook de online bevragingen zorgden voor heel wat bijkomende informatie. De input werd meegenomen in verschillende gemeentelijke werkgroepen. Ook hier weer zorgde de personeelsbezetting ervoor dat we nog niet optimaal aan de slag konden gaan met de input. Wat wel duidelijk was, was dat de stem van de jeugd in dit debat nog ontbrak. Er staat dus nog een workshop in het OverKophuis op de planning. Het is de intentie om te kijken welke aanpassingen we kunnen doen in het Brouwershof om het hanggedrag ‘aanvaardbaar’ te maken. We hernemen de infocampagne ‘de hangman’ om de negatieve bijklank bij ‘hangjongeren’ aan te pakken. De Bib anno 2030 De bevraging over de toekomst van de Willebroekse bibliotheek focuste zich op reglement en tarieven, dienstverlening en digitalisering. De Bib wordt gezien als belangrijke troef voor de gemeente. Bezoekers zijn tevreden over het huidig reglement, tarieven en openingsuren. Verschillende suggesties worden bekeken om mee te nemen in het nieuw reglement, dat in het voorjaar zal geïntroduceerd worden. Samenwerking tussen bibliotheken wordt positief ontvangen, en er is interesse in abonnementen voor meerdere locaties. De dienstverlening en collecties worden gewaardeerd, met suggesties om experts te betrekken bij het uitbreiden van de collectie. Meningen verschillen over het behouden van fysieke media zoals cd's en dvd's. De komende jaren zal een collectiebeleidsplan worden uitgewerkt. Een proefopstelling voor genres in boekselectie start in 2024. De bib speelt een belangrijke rol bij het verlagen van digitale drempels. Sinds oktober kunnen mensen zonder afspraak in de bib terecht met digitale vragen. Het voorstel om tablets uit te lenen in de bibliotheek werd enthousiast ontvangen en zal verder worden uitgewerkt in 2024. De bibliotheek wordt gezien als een sociale ontmoetingsplaats: plannen voor meer ontbijtlezingen, laagdrempelige workshops, voorleessessies en zelfs een mobiele bibliotheek via een bakfiets worden overwogen. Het aanbod van digitale boeken is goed, maar er is steun voor het uitlenen van e-boeken via de Cloud Library. Wordt onderzocht! Zelf eens meedoen? De volgende workshop vindt plaats op 29 februari 2024. Binnenkort maken we hiervoor de thema's bekend.

Bekijk alles

Alle enquêtes over Willebroek recht in je mailbox?

Doe je zegje over belangrijke thema's in onze gemeente. Schrijf je in voor ons burgerpanel en ontvang alle bevragingen rechtstreeks in jouw mailbox.

Schrijf je in voor het Burgerpanel

Willebroek Wil Wat Workshop

Tijdens Willebroek Wil Wat Workshops kunnen Willebroekenaren hun mening geven en ideeën voor te stellen over verschillende thema's. Ook online kan je na iedere workshop jouw suggesties kwijt.

29 februari - 22 maart 2024

Online participatieronde

April 2024

Terugkoppeling resultaten