home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Bib Willebroek experimenteert dankzij Willebroek Wil Wat met “genreplaatsing”

23-03-2024

Vorige zomer vond in de kerk van Blaasveld de tweede “Willebroek Wil Wat Workshop” plaats. Tijdens een van de tafelgesprekken werd er druk gedebatteerd over “De bib anno 2030”.

Eén van de elementen die aan de tafel besproken werden, was “genreplaatsing” binnen de fictiecollectie in de bibliotheek. Momenteel staan alle romans voor volwassenen alfabetisch gerangschikt op achternaam, ongeacht het genre. Op de rug van het boek kleeft wel een etiket met een genre-icoontje. Mensen die op zoek zijn naar een bepaald boek of auteur, kunnen op basis van het alfabet snel vinden wat ze zoeken. Uit de gesprekken (en de gelijklopende online-bevraging) kwam naar voor dat verschillende mensen vaak binnen “hun” genre blijven en ook daar graag nieuwe dingen ontdekken, zonder daarbij echt naar de auteurs te kijken. 

De bibliotheek ging aan de slag met die info en is nu gestart met een genremeubel. Recente titels binnen de categorieën “spannend” en “liefde” (thrillers en romantische feelgoodboeken zijn niet toevallig de populairste genres in de uitleenstatistieken) krijgen een plaats op dat meubel. Ideaal dus voor mensen die graag grasduinen en alle nieuwe, aanwezige thrillers of chicklit op één plek willen terugvinden. Die nieuwe “spannende” en “romantische” boeken worden trouwens tijdelijk dubbel aangekocht, zodat er ook nog steeds een exemplaar in de “gewone”, alfabetisch gerangschikte rekken kan. Voor elk wat wils dus!

Het nieuwe genremeubeltje is te ontdekken op het gelijkvloers, tussen de torentjes met nieuwe aanwinsten.

Nieuws

1 jaar Willebroek Wil Wat Workshops

17-01-2024

Sinds 2023 organiseren we de Willebroek Wil Wat workshops om alle Willebroekenaren de kans te geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. Verschillende topics passeerden al de revue. Hieronder lees je wat daaruit kwam en wat er met de input gebeurd is.

Willebroek Wil Wat Workshop 1

23 maart 2023

Toeristisch aanbod in Willebroek

Er werden heel wat ideeën geopperd om beleving in Willebroek te vergroten en zo de eigen inwoners en toeristen een beter aanbod te kunnen bieden. Zo werden er voorstellen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren, mogelijke samenwerkingen op te starten, fiets- en wandelroutes uit te werken …

Een idee dat toen naar voor kwam, zal in december al werkelijkheid worden: de Winter Wonderbar. Hierin wordt ook een link gelegd naar cultuur (optredens, workshops …) en toerisme (wandel-/loop-/fietstocht).

In november liep een bijkomende enquête over toerisme in Willebroek en eentje over de activiteiten deze zomer. Nadien wordt alle info gebundeld en worden er drie focussen gekozen worden om volgend jaar mee aan de slag te gaan.  

Ruimte voor kinderen en jongeren

De workshop had als doel om bepaalde principes uit de nota ‘kindvriendelijke ruimte in Willebroek’ van enkele jaren geleden, opnieuw te evalueren. Veel deelnemers steunden nog steeds het STOP-principe: stappen – trappen - openbaar vervoer en dan pas de privéwagen als verplaatsingsmiddel.  

Daarnaast werd er onderzocht welke behoeften er waren in wijken en buurten met betrekking tot specifieke speelmogelijkheden. Deelnemers gaven aan dat er in sommige wijken daadwerkelijk behoefte is aan extra speelmogelijkheden. Aan de andere kant is ook het toevoegen van extra speeltoestellen op bestaande speelterreinen een overweging. Deze ideeën zullen zeker worden meegenomen in de toekomst, aangezien de investering voor 2023 al was vastgesteld voor de Schoolstraat in Klein-Willebroek en een mobiele speelunit.

Fairtrade

De meeste ideeën die aan bod kwamen, waren niet echt nieuwe zaken of hebben een stevige vrijwilligerswerking nodig. Er waren niet echt kandidaten die mee hun schouders onder dit thema wilden zetten. Op de online bevraging kwam respons gekomen, dus daar konden we niet echt veel mee. Dus weinig om mee aan de slag te gaan.

Eind dit jaar kwam er versterking bij de gemeentelijke dienst Samenleven, zodat het thema terug de nodige aandacht krijgt. Want het is de bedoeling om een echte fairtradegemeente te worden. Deze titel toont aan dat onze gemeente en inwoners eerlijke en lokale duurzame handel niet alleen een warm hart toedragen, maar er ook effectief werk van maken, met de nodige aandacht voor eerlijke, lokale en duurzame producten. Wordt vervolgd!

Willebroek Wil Wat Workshop 2

14 juni 2023

Een nevenbestemming voor kerk Blaasveld

Terugkerend voor de nevenbestemming van de kerk waren: de kerk inzetten voor ‘zachte’ culturele activiteiten (concerten, lezingen, tentoonstellingen …), voor verenigingen (muziekvereniging, fanfare, vergaderruimte, …), als gemeenschapshuis (ontmoetingsruimte, dienstencentrum, buurtbar, huis van het dorp, publiek sanitair…), als gedeelde geloofsruimte en als plaats van stilte (meditatie, rust, yoga, studeren, flexwerkplek…).

De groepen hechten hierbij ook belang aan het behoud van het aanwezige cultureel erfgoed, de ruimtelijkheid van de kerk en de flexibiliteit van de ruimte en invulling. De groepen zouden de ruimte rondom de kerk invullen als stiltepark: een rustpunt, maar ook een plaats voor herinnering.

Begin 2024 worden de verschillende ideeën geanalyseerd en afgetoetst, en worden eventuele samenwerkingen in kaart gebracht worden voor de realisatie van de nevenbestemming.

Een zwembad in Willebroek

De gemeente onderzoekt of er een zwembad kan komen op het domein van Sport Vlaanderen. De behoefte aan een zwembad in Willebroek is duidelijk: een 25-meter bad, instructiebad, peuterbad en recreatieve voorzieningen voor kinderen worden gewenst, maar opvallend genoeg staat een glijbaan niet hoog op het verlanglijstje.

Het zwembad kan een extra promotie voor de site en de watersportclubs vormen. Fietsvriendelijke paden naar het zwembad zijn belangrijk voor bijna 75% van de respondenten, hoewel 60% nog steeds de auto verkiest voor vervoer naar de Hazewinkel-site.

De focus ligt op ruimte voor scholen en clubs, waarbij zwemonderwijs op scholen een knelpunt is. Verder zijn exclusieve uren voor baantjeszwemmen gewild, vooral 's avonds doordeweeks en 's ochtends in het weekend. Bijna alle respondenten willen een cafetaria (91%) en ongeveer de helft noemt een speeltuin als een gewenste toevoeging.

Het Masterplan Hazewinkel, met de input uit de Willebroek Wil Wat Workshop, werd voorgelegd aan de stuurgroep in november. De gemeente plant investeringen en zal partners betrekken voor de bouw en exploitatie van het zwembad, waaronder Sport Vlaanderen. Begin 2024 wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een gefaseerde planning voor realisatie, waarbij budgetten, vergunningen en partners centraal staan, in de meerjarenplanning vanaf 2025.

Rondhangen mag!?

De brainstormsessies leverden heel wat interessante invalshoeken op. Ook de online bevragingen zorgden voor heel wat bijkomende informatie. De input werd meegenomen in verschillende gemeentelijke werkgroepen.

Ook hier weer zorgde de personeelsbezetting ervoor dat we nog niet optimaal aan de slag konden gaan met de input. Wat wel duidelijk was, was dat de stem van de jeugd in dit debat nog ontbrak. Er staat dus nog een workshop in het OverKophuis op de planning.

Het is de intentie om te kijken welke aanpassingen we kunnen doen in het Brouwershof om het hanggedrag ‘aanvaardbaar’ te maken. We hernemen de infocampagne ‘de hangman’ om de negatieve bijklank bij ‘hangjongeren’ aan te pakken.

De Bib anno 2030

De bevraging over de toekomst van de Willebroekse bibliotheek focuste zich op reglement en tarieven, dienstverlening en digitalisering. De Bib wordt gezien als belangrijke troef voor de gemeente.

Bezoekers zijn tevreden over het huidig reglement, tarieven en openingsuren. Verschillende suggesties worden bekeken om mee te nemen in het nieuw reglement, dat in het voorjaar zal geïntroduceerd worden. Samenwerking tussen bibliotheken wordt positief ontvangen, en er is interesse in abonnementen voor meerdere locaties.

De dienstverlening en collecties worden gewaardeerd, met suggesties om experts te betrekken bij het uitbreiden van de collectie. Meningen verschillen over het behouden van fysieke media zoals cd's en dvd's. De komende jaren zal een collectiebeleidsplan worden uitgewerkt. Een proefopstelling voor genres in boekselectie start in 2024.

De bib speelt een belangrijke rol bij het verlagen van digitale drempels. Sinds oktober kunnen mensen zonder afspraak in de bib terecht met digitale vragen. Het voorstel om tablets uit te lenen in de bibliotheek werd enthousiast ontvangen en zal verder worden uitgewerkt in 2024.

De bibliotheek wordt gezien als een sociale ontmoetingsplaats: plannen voor meer ontbijtlezingen, laagdrempelige workshops, voorleessessies en zelfs een mobiele bibliotheek via een bakfiets worden overwogen. Het aanbod van digitale boeken is goed, maar er is steun voor het uitlenen van e-boeken via de Cloud Library. Wordt onderzocht!

Zelf eens meedoen? De volgende workshop vindt plaats op 29 februari 2024. Binnenkort maken we hiervoor de thema's bekend.

Nieuws

Nevenbestemming kerk Blaasveld: volgende stappen

22-06-2023

Op 14 juni 2023 vond de tweede Willebroek Wil Wat Workshop plaats in de kerk van Blaasveld. Met deze workshop wil de gemeente de bewoners van Willebroek de kans geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond bepaalde thema’s. Tijdens deze tweede editie lagen zes thema’s op tafel, waaronder een mogelijke nevenbestemming voor de kerk in Blaasveld. Samen met IGEMO werd nagedacht over mogelijke nevenbestemming voor deze kerk.

Workshop nevenbestemming kerk Blaasveld

In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek werkt IGEMO aan een traject voor de her- en nevenbestemming van kerken. Na een succesvolle inspiratieavond voor de kerk te Tisselt, was het op de Willebroek Wil Wat-workshop de beurt aan de kerk van Blaasveld.

Voor de kerk van Blaasveld ligt een nevenbestemming op tafel. Dit betekent dat de religieuze functie van het gebouw behouden blijft, maar in tijd en/of ruimte gedeeld wordt met een andere gebruiker/activiteit. In kleine groepen dachten een zestigtal deelnemers na over dit nevengebruik van de kerk. De geëngageerde deelnemers bogen zich over het plan van de kerk om niet alleen het gebouw zelf maar ook de nabije omgeving van de begraafplaats in een toekomstperspectief te plaatsen.

Participatie is bij het thema over de toekomst van parochiekerken een evidentie. Kerken zijn namelijk sinds eeuwen bij uitstek een plaats van en voor de gemeenschap. Parallel in het proces trachten we de deelnemers ook bewust te maken omtrent de financiële en praktische realiteit die komt kijken bij het beheer van een kerk. Alleen door het thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken kan tot een duurzame toekomst gekomen worden. – Orane Sermeus, projectmanager erfgoed

Iedereen aan het(zelfde) woord

Tijdens de workshop worden vooral de aanwezigen rond de tafel gehoord. Eerst polst de begeleider naar de ideeën die de individuen reeds hebben of die in eerste instantie opkomen. Vervolgens wordt met inspirerende voorbeelden afgetoetst welke invullingen gesmaakt of (af)gekraakt worden. Aan de hand van gerichte en soms uitlokkende vragen dagen de begeleidende collega’s de deelnemers uit om dieper na te denken over de invulling van de kerk op lange termijn. Een tentoonstelling? Goed idee, maar zou dit voldoende bezoekers opleveren om het initiatief leefbaar te houden? Een buurtbar? Prima, maar wat met het café aan de overkant? Door te wikken en te wegen, worden de daadwerkelijk realistische ideeën voor deze kerk uit het geheel gedistilleerd.

En nu?

De resultaten uit de verschillende groepen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de kerkfabriek en de gemeente Willebroek. Binnen het vervolgtraject worden de ideeën verder in de diepte getoetst op hun financiële en praktische haalbaarheid. In samenspraak met de opdrachtgevers zal in het najaar gericht op zoek gegaan worden naar partners om de nevenbestemming te realiseren. Wordt vervolgd…