Buurtbewoners tekenen toekomst Europaplein uit

Midden in de Willebroekse wijk Den Brandt ligt het Europaplein. Onlangs besliste de gemeente om dit perceel groen en onbebouwd te laten. Samen met buurtbewoners, geïnteresseerden en Regionaal Landschap Rivierenland gaat de gemeente op zoek naar welke groene invulling het park in de toekomst kan krijgen.

Open ruimte verhoogt de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom engageert Willebroek zich voor het project ‘Kansenkavels en Kansenroutes’. Zo willen we zorgen voor een leefbare buurt met speel- en buurtgroen, sociaal contact bevorderen door een ontmoetingsruimte in te richten, belangrijke fiets- en wandelverbindingen verfraaien en meer ruimte creëren voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en klimaatoplossingen.

Op zaterdag 14 mei werden de inwoners van de wijk uitgenodigd op een participatiemoment om samen na te denken over de toekomstige invulling van het plein. Meer dan honderd Willebroekenaars kwamen hier op af. Jullie kwamen massaal luisteren, gaven suggesties mee en genoten van een zonovergoten namiddag aan het Europaplein.

Met alle input gaan we nu verder aan de slag. Voor wie er niet bij kon zijn, werden er ook infoborden met stellingen over de toekomstvisie van het Europaplein geplaatst. Die stellingen kunnen digitaal beantwoord worden via een QR-code of hier.