Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Nieuws

Nieuws

Nevenbestemming kerk Blaasveld: volgende stappen

22-06-2023

Op 14 juni 2023 vond de tweede Willebroek Wil Wat Workshop plaats in de kerk van Blaasveld. Met deze workshop wil de gemeente de bewoners van Willebroek de kans geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond bepaalde thema’s. Tijdens deze tweede editie lagen zes thema’s op tafel, waaronder een mogelijke nevenbestemming voor de kerk in Blaasveld. Samen met IGEMO werd nagedacht over mogelijke nevenbestemming voor deze kerk. Workshop nevenbestemming kerk Blaasveld In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek werkt IGEMO aan een traject voor de her- en nevenbestemming van kerken. Na een succesvolle inspiratieavond voor de kerk te Tisselt, was het op de Willebroek Wil Wat-workshop de beurt aan de kerk van Blaasveld. Voor de kerk van Blaasveld ligt een nevenbestemming op tafel. Dit betekent dat de religieuze functie van het gebouw behouden blijft, maar in tijd en/of ruimte gedeeld wordt met een andere gebruiker/activiteit. In kleine groepen dachten een zestigtal deelnemers na over dit nevengebruik van de kerk. De geëngageerde deelnemers bogen zich over het plan van de kerk om niet alleen het gebouw zelf maar ook de nabije omgeving van de begraafplaats in een toekomstperspectief te plaatsen. Participatie is bij het thema over de toekomst van parochiekerken een evidentie. Kerken zijn namelijk sinds eeuwen bij uitstek een plaats van en voor de gemeenschap. Parallel in het proces trachten we de deelnemers ook bewust te maken omtrent de financiële en praktische realiteit die komt kijken bij het beheer van een kerk. Alleen door het thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken kan tot een duurzame toekomst gekomen worden. – Orane Sermeus, projectmanager erfgoed Iedereen aan het(zelfde) woord Tijdens de workshop worden vooral de aanwezigen rond de tafel gehoord. Eerst polst de begeleider naar de ideeën die de individuen reeds hebben of die in eerste instantie opkomen. Vervolgens wordt met inspirerende voorbeelden afgetoetst welke invullingen gesmaakt of (af)gekraakt worden. Aan de hand van gerichte en soms uitlokkende vragen dagen de begeleidende collega’s de deelnemers uit om dieper na te denken over de invulling van de kerk op lange termijn. Een tentoonstelling? Goed idee, maar zou dit voldoende bezoekers opleveren om het initiatief leefbaar te houden? Een buurtbar? Prima, maar wat met het café aan de overkant? Door te wikken en te wegen, worden de daadwerkelijk realistische ideeën voor deze kerk uit het geheel gedistilleerd. En nu? De resultaten uit de verschillende groepen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de kerkfabriek en de gemeente Willebroek. Binnen het vervolgtraject worden de ideeën verder in de diepte getoetst op hun financiële en praktische haalbaarheid. In samenspraak met de opdrachtgevers zal in het najaar gericht op zoek gegaan worden naar partners om de nevenbestemming te realiseren. Wordt vervolgd…

Nieuws

Willebroek Bruist: quick wins in het centrum

14-04-2023

Na een intensief participatief traject in 2021 opgestart met de inwoners van het centrum, waarbij gezocht werd naar ideeën en wensbeelden. Nadien verdergezet met het ontwerpteam samen met de organisatie en het beleid. Maar de gemeente wenst nu al verbeteringen aanbrengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek, beter gezegd: quick wins ter uitvoering van ‘Willebroek Bruist’. Inzetten op ingrepen die een directe impact hebben binnen het centrum Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om verder uit te werken en concreet te maken binnen het centrum. Quick wins moeten gezien worden als verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren. Er werd de voorkeur gegeven aan het uitwerken van drie projecten rond: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke quick win zich op focust, de verdere en concrete uitwerking is momenteel volop aan de gang.   Willegroen Deze quick win focust zich op meer groen in het Centrum van Willebroek. Meer groen zorgt voor onder andere voor meer verkoeling door extra schaduw, meer zuurstof, kwaliteitsvol straatbeeld, verhoogt de biodiversiteit,… Een realisatie hiervan is al zichtbaar op de locatie van de ‘Vredesboom’ op het einde van de Kloosterstraat aan de Groene Laan. Hier is de groendienst, op maandag 13 februari 2023, gestart met het ontharden van het pleintje rond de vredesboom. Deze ontharding is alweer een kleine stap die ons dichter brengt bij het grotere doel waar Willebroek Bruist aan werkt: namelijk dat aangenaam wonen in de nabijheid van groen en water, gezellig winkelen in een bruisend centrum waarin veiligheid voor alle weggebruikers hand in hand gaan.  De knip op het verhoogd kruispunt van de Kloosterstraat en de Groene Laan kwam als idee uit de participatieavond samen met de bevolking en was al een jaar afgezet met gele betonnen blokken die gebruikt werden om de proefopstelling vorm te geven. Na de gunstige evaluatie is de volgende stap gezet om dit plein meer vorm te geven. De doorgang van de Kloosterstraat naar de Groene Laan blijft zo makkelijk toegankelijk voor het autoverkeer, voor de fietsers is er nog ruimte gelaten voor een doorsteek en voor wandelaars en bewoners blijft de zitbank behouden waar ze kunnen verpozen en genieten van het uitzicht op het kanaal of op de mooie, statische notariswoning. Het groter geworden groene pleintje heeft de groendienst ondertussen (begin maart) ook ingezaaid zodat er vanaf juni tot oktober weer te genieten zal zijn van heel wat bloemenpracht.  De voordelen van ontharden zijn gekend: het water sijpelt beter in de bodem waardoor die weer beter van kwaliteit wordt. En meer groen betekent ook meer zuurstof dat geproduceerd wordt en dus betere luchtkwaliteit. Dit jaar zetten we zeker nog meer in op o.a. ontharden en bijkomende groenvoorzieningen in het centrum van onze gemeente. Mobiele spe(e)l-ontmoet container Bij deze quick win ligt de focus op spe(e)l en sport elementen waarbij ontmoeten centraal komt te staan binnen de publieke ruimte. Hier is duidelijk nood aan en dit kwam sterk naar voor uit het participatietraject. In eerste instantie wordt er door z’n container ingezet op bijkomende speelruimte voor o.a. jeugd. Maar doordat het een mobiele/verplaatsbare container is, kan deze op verschillende plekken binnen het publieke domein ingezet worden waar de nood hoog is aan spe(e)l, sport en/of ontmoetingselement voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Ontmoetingsruimte park Brouwershof Het bestaande park Brouwershof in het centrum van Willebroek vormt momenteel een belangrijke open en groene ruimte in het centrum waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Uit de verschillende participatie trajecten komt naar voor om binnen dit bestaande park diverse vormen van ontmoeting te stimuleren en om van dit park een centrale groenere ontmoetingsplaats te maken. Hoe dit op korte termijn kan worden opgeladen met bijkomende ‘ontmoeting stimulerende activiteiten’ wordt momenteel voorbereid.

Nieuws

Inspiratieavond herbestemming kerk Tisselt

12-04-2023

IGEMO, Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek organiseren op 27 april 2023 een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt. Op 10 maart 2022 gingen we samen met de inwoners van Tisselt op zoek naar een toekomst voor de tegelfabriek Rottiers en de Melkerij Sint-Jan. Een gezellige avond, waarbij naast een aantal bezorgdheden, ook heel wat ideeën naar boven kwamen. Met deze ideeën ging de gemeente Willebroek en IGEMO aan de slag. Nieuwe toekomst Vervolgens werd er op 29 november 2022 een informatieavond georganiseerd voor het verdere traject van de herbestemming van deze twee sites maar ook de nieuwe toekomst van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt. De gemeente Willebroek en de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek hebben immers aan IGEMO gevraagd om ook een traject op te starten voor de herbestemming van deze site. Ook dit kadert in de heropwaardering van de dorpskern in Tisselt. Om die reden organiseren gemeente Willebroek, Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en IGEMO een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt. Heb jij een tof idee voor de kerk? Zijn er ruimtelijke noden waarvoor de kerk misschien een oplossing kan bieden? Of wil je meedenken en geïnspireerd worden door andere buurtbewoners? Dan ben je van harte welkom op onze interactieve inspiratieavond! Na een korte inleiding, gaan we samen aan de slag met jullie ideeën. Praktisch informatie Datum: donderdag 27 april van 19.30 tot 22.00 uur Locatie: Kerk Sint-Jan-de-Doper, Blaasveldstraat 19 - Tisselt Verloop van de avond: 19.30 uur: onthaal 20.00 uur: welkomstwoord 20.15 uur: interactieve gesprekken 21.30 uur: nabeschouwing en vragen 22.00 uur: einde Inschrijven voor de inspiratieavond is verplicht en kan tot en met 23 april 2023. Schrijf je hier in

Nieuws

Start van een vernieuwd participatiebeleid

10-02-2023

Na intense workshops met inwoners, medewerkers van organisatie Willebroek en externe experts, lanceerde de gemeente Willebroek op 8 februari haar nieuwe participatie-aanpak: Willebroek Wil Wat. Alle mogelijkheden om als inwoner, handelaar, bezoeker, ... je stem te laten horen, werden uit de doeken gedaan. In onze gemeente willen we namelijk zoveel mogelijk de Willebroekenaren betrekken bij de werking van onze organisatie. Wij willen samen-leven in de gemeente bevorderen door samen te organiseren, te leren, te onderzoeken, te discussiëren, bij te sturen en te evalueren. Op deze pagina vind je alle manieren om actief betrokken te zijn bij de werking van de organisatie en bijgevolg dus ook om jouw stem te laten horen en jouw steentje bij te dragen aan een gemeente waar het fijn is om deel van uit te maken.   Informeren Inwoners worden actief geïnformeerd Blijf op de hoogte van lopende zaken en activiteiten via onze infopanelen, 2830-magazine, de website of onze sociale media. We hebben ook een aantal nieuwsbrieven zoals die van CC De Ster en voor de verenigingen.  Voor onze participatieprojecten hebben we een vast kanaal: www.willebroekwilwat.be. Daarop vind je alles om op de hoogte te blijven, mee na te denken en actief jouw steentje bij te dragen.  Doorheen het jaar organiseren we enkele workshops om alle Willebroekenaren de kans te geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. Thema’s die vaak aan bod komen zijn onze projecten rond stadsvernieuwing, het vrijetijdsaanbod en welzijn.  De eerste workshop zal doorgaan op donderdag 23 maart 2023 om 18.30 uur in het Huis van de Vrije Tijd. Meer info vind je op deze flyer. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande link.Schrijf je in voor de Willebroek Wil Wat Workshop #1 Consultatie en advies We bevragen de inwoners over  verschillende zaken. Het beslissingsrecht blijft bij de gemeente.  Schrijf je in op ons digitaal burgerpanel. Zo kan je gemakkelijk gecontacteerd worden om je mening te geven over bepaalde zaken. Registreer je hier.   Neem deel aan de Willebroek Wil Wat-workshops. Enkele keren per jaar organiseren we een workshop waar verschillende thema’s aan bod zullen komen vb. stadsvernieuwing, welzijn, vrije tijd…  Op het Willebroek Wil Wat-platform kan je regelmatig jouw mening delen over lopende bevragingen. De zaken die bevraagd worden tijdens de workshops komen ook aan bod op dit platform.  Buurt aan de beurt is een activiteit waarbij buurtbewoners fysiek en digitaal hun mening over hun buurt kunnen formuleren. Er wordt samen op zoek gegaan naar verbeterpunten. Hiermee gaan verschillende diensten aan de slag. Dit eindigt met een infomarkt waarop verschillende diensten hun werking en aanbod komen voorstellen.  Co-creatie Inwoners en gemeente bepalen samen de agenda, zoeken samen oplossingen en nemen samen beslissingen. Iedereen is tijdens dit proces een gelijkwaardige partner Verschillende diensten werken regelmatig samen met werkgroepen om bepaalde acties samen vorm te geven. Kom deze te weten via ons Willebroek Wil Wat-platform.  Burgerinitiatieven Je kan zelf initiatief nemen om iets te organiseren in jouw buurt of de gemeente ter bevordering van het samenleven. Heb je een idee dat jouw buurt of straat ten goede zou komen? Dien dan een buurtbooster in. De gemeente helpt je mee jouw idee verder te verfijnen indien nodig. Je kan dan een budget krijgen om dit idee te verwezenlijken.  Wil je jouw buren beter leren kennen? Dan kan je een buurtfeest organiseren of bij een buurtcomité aansluiten. Je kan daarbij ook (financiële en materiële) ondersteuning krijgen.  Gemeenteraad Wist je dat de gemeenteraad en de raadscommissie vrij te volgen zijn? Dit kan zowel digitaal als fysiek. Op deze pagina's kan je opzoeken wie jouw politieke vertegenwoordigers zijn, wanneer deze vergaderingen doorgaan en wat de agenda is. Heb je een idee dat de gemeente alleen maar ten goede kan komen?  Neem contact op met de dienst waarover jouw idee gaat Neem zelf contact op met een gemeenteraadslid Breng het zelf op de gemeenteraad met een verzoekschrift, eventueel tijdens het Burgerkwartier  Schriftelijk: breng jouw punt op de gemeenteraad via een verzoekschrift Mondeling via het Burgerkwartier. Je krijgt dan 15 minuten om jouw punt toe te lichten. Dit kan maximum 2 keer per gemeenteraad georganiseerd worden. Bekijk het volledige participatiereglement

Willebroek Bruist masterplan
Nieuws

Willebroek Bruist heeft ontwerpteam

17-11-2022

Na een intensief participatief traject in 2021 heeft de gemeente via de Open Oproep-procedure van de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam voor het strategisch masterplan ‘Willebroek Bruist’ gezocht en gevonden. Goed nieuws: we kunnen verder met de opmaak van het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek. Veelzijdig ontwerpteam Het ontwerpteam Planrr. bv is met de partners Spatie, Suunta, CityD-WES en Brut in de ontwerpwedstrijd als laureaat geselecteerd. Dit veelzijdig team zal nu samen met ons het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek, gekend als ‘Willebroek Bruist’ verder en samen met de stakeholders mee vormgeven. Winnend ontwerp Het winnend ontwerp focust op drie hoofdstructuren: de groen/blauwe long, het cultuurhart en het kernwinkelgebied. Dit biedt duidelijke handvaten voor de verdere uitwerking van het strategisch masterplan Willebroek Bruist.Het uitwerken van deze structuren kan identiteit brengen in het centrum van Willebroek en kan een referentiekader vormen voor toekomstige ingrepen in de ruimtelijke structuur. Deze zullen deze hoofdstructuren zullen verder door het ontwerpteam worden uitgewerkt en op bepaalde momenten worden voorgelegd aan de verschillende belanghebbenden. Proces Het ontwerpteam bouwt verder op het participatietraject dat in 2021 werd doorlopen. Doorheen het proces zal het ontwerp regelmatig worden teruggekoppeld met geïnteresseerde inwoners, handelaars, ... Momenteel wordt het project aangepakt volgens drie grote pijlers. De eerste fase zal voornamelijk een analysefase omvatten, waarbij er een eerste aanzet tot masterplan wordt opgemaakt. De tweede fase richt zich voornamelijk op cocreatie met experts en externe stakeholders. De laatste en derde fase focust zich op het uitwerken van een finaal strategisch masterplan met een concreet actieplan om dit uit te werken. Blijf op de hoogte Hou de voortgang van Willebroek Bruist in de gaten op dit digitaal participatieplatform Willebroek Wil Wat en blijf op de hoogte!

Nieuws

Denk mee over park Den Blijk

12-10-2022

Foto: Stramien architectuur en ruimte cvDe gemeente wil  van Den Blijk een nieuw dorpspark te maken waar groen en water in elkaar overvloeien. Voor het nieuw ontwerp- en beheerplan wordt opgemaakt, willen we te weten komen wat jullie wensen zijn. Den Blijk moet een park worden voor de wijk. Er is zowel plaats voor groen en water als voor recreatie. Verblijven, rusten en ontmoeten zijn activiteiten die mogelijk zullen zijn in het park. Nieuwe paden en ingangen zorgen ervoor dat je je als bezoeker welkom voelt en strategisch geplaatste zitelementen stimuleren ontmoeting. Niet alleen een nieuw ontwerp voor het park, maar ook een nieuw beheersplan wordt uitgewerkt. Dat is een document waarin voor een terrein beschreven wordt welke doelen met welke middelen nagestreefd worden voor de instandhouding, het herstel en/of ontwikkeling van natuurwaarden. Voor Den Blijk zal het groen dat goed en aantrekkelijk is behouden blijven. Water vormt een belangrijk thema voor het park en zal mee het beheer bepalen. Denk mee We nodigen je graag uit om mee te denken over het park. We organiseren op zondag 23 oktober om 14.00 uur een workshop in het park waar we samen verschillende thema’s zullen bespreken en een wandeling zullen maken over de hele site. Wij kijken er enorm naar uit om met jou rond te tafel te gaan zitten over de toekomst van het park.Wij voorzien een hapje en een drankje. Slecht weer? Kom zeker langs! Het moment zal (overdekt) doorgaan. Deze bevragingsronde is afgelopen.