home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
28 mei

Gemeente Willebroek presenteert toekomstvisie voor het centrum

28-05-2024

De gemeente Willebroek stelt het strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek voor. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2024 werd het plan goedgekeurd. Dit masterplan, opgesteld door het stedenbouwkundig ontwerpbureau Planrr in samenwerking met Spatie, Suunta en cityd, geeft vorm aan de ambitieuze visie voor de toekomst van het centrum van Willebroek.

Hoogstaand en samenhangend centrumgebied

Het masterplan streeft ernaar een kwalitatief hoogstaand en samenhangend centrumgebied te creëren, waarin alle toekomstige projecten en initiatieven worden gestuurd volgens deze overkoepelende visie. Het fungeert als een leidraad voor het beoordelen en toetsen van nieuwe ontwikkelingen, met als doel een harmonieuze aaneenschakeling van ruimtelijke elementen te realiseren.

Kwaliteit van leven

De samenwerking tussen Planrr, Spatie, Suunta en cityd heeft geresulteerd in een doordacht en ambitieus plan dat rekening houdt met de unieke kenmerken van Willebroek en haar bewoners. Het masterplan zet in op duurzame ontwikkelingen, groene en blauwe ruimtes, verbeterde mobiliteit, een sterk en doordacht winkelapparaat en een versterkte sociale cohesie binnen het centrumgebied.

Eerste stap

Het masterplan markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Willebroek, waarin de gemeente zich inzet voor een toekomstbestendig, uitnodigend en levendig centrum.

 

Download hier het masterplan van Willebroek Centrum in pdf

Raadpleeg hier het volledig strategisch masterplan voor het centrum van Willebroek

Nieuws

Bib Willebroek experimenteert dankzij Willebroek Wil Wat met “genreplaatsing”

23-03-2024

Vorige zomer vond in de kerk van Blaasveld de tweede “Willebroek Wil Wat Workshop” plaats. Tijdens een van de tafelgesprekken werd er druk gedebatteerd over “De bib anno 2030”.

Eén van de elementen die aan de tafel besproken werden, was “genreplaatsing” binnen de fictiecollectie in de bibliotheek. Momenteel staan alle romans voor volwassenen alfabetisch gerangschikt op achternaam, ongeacht het genre. Op de rug van het boek kleeft wel een etiket met een genre-icoontje. Mensen die op zoek zijn naar een bepaald boek of auteur, kunnen op basis van het alfabet snel vinden wat ze zoeken. Uit de gesprekken (en de gelijklopende online-bevraging) kwam naar voor dat verschillende mensen vaak binnen “hun” genre blijven en ook daar graag nieuwe dingen ontdekken, zonder daarbij echt naar de auteurs te kijken. 

De bibliotheek ging aan de slag met die info en is nu gestart met een genremeubel. Recente titels binnen de categorieën “spannend” en “liefde” (thrillers en romantische feelgoodboeken zijn niet toevallig de populairste genres in de uitleenstatistieken) krijgen een plaats op dat meubel. Ideaal dus voor mensen die graag grasduinen en alle nieuwe, aanwezige thrillers of chicklit op één plek willen terugvinden. Die nieuwe “spannende” en “romantische” boeken worden trouwens tijdelijk dubbel aangekocht, zodat er ook nog steeds een exemplaar in de “gewone”, alfabetisch gerangschikte rekken kan. Voor elk wat wils dus!

Het nieuwe genremeubeltje is te ontdekken op het gelijkvloers, tussen de torentjes met nieuwe aanwinsten.

 

Nieuws

Infomarkt over de toekomst van de overweg aan de Tisseltbaan

24-02-2024

lnfrabel, gemeente Willebroek en stad Mechelen organiseren op 16 april 2024 tussen 16.00 en 20.00 uur een infomarkt over de sluiting van de overweg aan de Tisseltbaan en de flankerende maatregelen die worden genomen.

Enkele jaren geleden stelde spoorwegbeheerder lnfrabel voor om de overweg aan de Tisseltbaan te sluiten. Zo verhoogt de veiligheid op de weg en kan de dienstverlening op de spoorlijn verbeterd worden.

Naar aanleiding van deze vraag, bevroegen we vorige zomer de mening van de buurt. Er werd door 50% van de bevraagde buurtbewoners gestemd. Een grote meerderheid (87,5%) van de respondenten bleek voorstander van het sluiten van de overweg. Op basis van het resultaat van de bevraging, gingen gemeente Willebroek en stad Mechelen akkoord met de sluiting, mits volgende extra maatregelen:

Nieuwe fietsverbinding

De as Tisseltbaan - Blaasveldstraat vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Blaasveld en Tisselt. Bij de sluiting van de overweg komt er een nieuwe veilige fietsverbinding tussen de Mechelsesteenweg en Tisseltbaan, parallel met de spoorweg. Fietsers zullen deze route dus nog steeds kunnen volgen. Meer nog: de route wordt aanzienlijk veiliger.

Landbouwers blijven bereikbaar

Ook voor de landbouwers is er een oplossing: zij kunnen deels diezelfde trage fietsverbinding gebruiken.

Extra veilige route Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat - Schoondonkweg

De route Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat - Schoondonkweg zal meer verkeer te verwerken krijgen. Vandaag wordt een deel van de Ten Bergstraat immers ook gebruikt om de scholen even verderop te bereiken.

Daarom komt er aan de kruising Mechelsesteenweg - Ten Bergstraat een nieuwe openbare parking. Deze parking kan ook schoolverkeer opvangen waardoor parkeren in de Ten Bergstraat niet langer nodig is. Vanaf deze parking komen er veiligere fiets- en voetpaden richting het centrum van Blaasveld en de scholen.

Ook de Ten Bergstraat krijgt een herinrichting binnen dit project. Hier komt een afzonderlijk fietspad met directe aansluiting op het fietspad langs de Schoondonkweg. Fietsers en voetgangers zullen dus veel veiliger de industriezone kunnen bereiken vanuit het centrum van Blaasveld.

Timing

Volgens de voorlopige planning starten de ondersteunende maatregelen (zoals de aanleg van de wegenis) ten vroegste dit najaar. De sluiting van de overweg zal ten vroegste plaatsvinden nadat deze werken beëindigd zijn.

Kom naar de infomarkt

Op dinsdag 16 april ben je tussen 16.00 en 20.00 uur welkom op een infomarkt in het Huis van de Vrije Tijd - Site De Schalk. Daar krijg je uitleg over de sluiting en ondersteunende maatregelen. De gemeente Willebroek, stad Mechelen en lnfrabel lichten toe en je hebt de kans om al jouw vragen te stellen. Achteraf kan je alle informatie ook nalezen op www.infrabel.be/mechelen-vervanging-overweg-tisseltbaan.

Nieuws

Infomoment over zonnepanelen en thuisbatterijen op 22 februari

17-01-2024

Wil je graag meer weten over de voordelen van zonnepanelen en thuisbatterijen voor je woning? Ben je benieuwd hoe je gratis en vrijblijvend advies kunt krijgen over de beste opties voor jouw dak? Kom dan naar het infomoment over het project Zonnewijzer op donderdag 22 februari om 19.30 uur in de Polyvalente Zaal van het Huis van de Vrije Tijd.

Zonnewijzer is een project van Klimaan, een burgerbeweging en energiecoöperatie die zich inzet voor een duurzame en lokale energietransitie. Met Zonnewijzer wil Klimaan mensen aanmoedigen en ondersteunen om hun eigen zonnestroom op te wekken en hun energiebehoefte te verduurzamen. Met een objectief advies en een doorlopende samenaankoop van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen ontzorgt Klimaan iedereen met interesse van a tot z.

Het infomoment wordt gegeven door Tim Hermans, een expert van Klimaan die al vele huishoudens heeft geholpen met hun zonne-energieprojecten. Hij zal je alles vertellen over de werking, de voordelen en de kosten van zonnepanelen en thuisbatterijen. Hij zal ook ingaan op de recente veranderingen in de wetgeving en de impact daarvan op je energiefactuur. Je krijgt ook de kans om al je vragen te stellen en je in te schrijven voor een gratis adviesgesprek op maat van jouw dak.

Het infomoment is gratis en voor iedereen toegankelijk. Vooraf inschrijven in niet nodig. Er is een drankje voorzien voor de aanwezigen.

We hopen je te mogen verwelkomen op dit boeiende en leerrijke infomoment. Samen maken we van Willebroek een groene en energiezuinige gemeente!

Nieuws

Toekomstplan voor het erfgoed in Blaasveld

11-12-2023

Blaasveld heeft een rijk historisch patrimonium, dat de gemeente wil valoriseren en herbestemmen. Het gaat om drie gebouwen met een hoge erfgoedwaarde: het kasteel Bel-Air, de oude pastorij en het oud gemeentehuis. Deze gebouwen liggen in de kern van Blaasveld en bepalen mee het karakter en de identiteit van het dorp. De gemeente wil dat deze gebouwen een nieuwe functie krijgen, die tegemoetkomt aan de behoeften en de verwachtingen van de inwoners en de bezoekers, en die de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Blaasveld verhoogt.

Een plan op maat

Om een geschikte toekomstvisie voor deze gebouwen uit te werken, heeft de gemeente een studie laten uitvoeren door Igemo, in samenwerking met de dienst erfgoed van de provincie Antwerpen. Deze studie resulteerde in een patrimoniumplan, dat rekening houdt met de planologische context, de erfgoedwaarde en de randvoorwaarden die de gemeente stelde. Het plan werd voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen op 11 maart 2022.

De gekozen scenario’s

Voor het kasteel Bel-Air en de annex is het gekozen scenario om het gebouw om te vormen tot een horeca-eventlocatie. Dit kan via een concessie of een erfpacht, waarbij de concessie- of erfpachtnemer de renovatiekosten draagt. Voor de oude pastorij en het oud gemeentehuis is het gekozen scenario om het project te verkopen, met behoud van de bestaande gebouwen.

Een partner gezocht

De gemeente wil deze scenario’s realiseren via een publiek-private samenwerking (PPS). Dit betekent dat de gemeente op zoek gaat naar een partner die bereid is om een globale erfpacht- en verkoopovereenkomst af te sluiten voor het hele project. De gemeente zal de voorstellen van de kandidaten beoordelen op basis van hun betrouwbaarheid, hun financieel en juridisch plan en hun visie op de invulling van de gebouwen.

Een leidraad voor het PPS-project

De gemeente heeft een leidraad opgesteld voor het PPS-project Blaasveld, waarin de procedure en de criteria voor de selectie van de partner worden toegelicht. Deze leidraad kan worden opgevraagd bij Alex Van Beersel (alex.vanbeersel@willebroek.be).

Nieuws

Nevenbestemming kerk Blaasveld: volgende stappen

22-06-2023

Op 14 juni 2023 vond de tweede Willebroek Wil Wat Workshop plaats in de kerk van Blaasveld. Met deze workshop wil de gemeente de bewoners van Willebroek de kans geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond bepaalde thema’s. Tijdens deze tweede editie lagen zes thema’s op tafel, waaronder een mogelijke nevenbestemming voor de kerk in Blaasveld. Samen met IGEMO werd nagedacht over mogelijke nevenbestemming voor deze kerk.

Workshop nevenbestemming kerk Blaasveld

In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek werkt IGEMO aan een traject voor de her- en nevenbestemming van kerken. Na een succesvolle inspiratieavond voor de kerk te Tisselt, was het op de Willebroek Wil Wat-workshop de beurt aan de kerk van Blaasveld.

Voor de kerk van Blaasveld ligt een nevenbestemming op tafel. Dit betekent dat de religieuze functie van het gebouw behouden blijft, maar in tijd en/of ruimte gedeeld wordt met een andere gebruiker/activiteit. In kleine groepen dachten een zestigtal deelnemers na over dit nevengebruik van de kerk. De geëngageerde deelnemers bogen zich over het plan van de kerk om niet alleen het gebouw zelf maar ook de nabije omgeving van de begraafplaats in een toekomstperspectief te plaatsen.

Participatie is bij het thema over de toekomst van parochiekerken een evidentie. Kerken zijn namelijk sinds eeuwen bij uitstek een plaats van en voor de gemeenschap. Parallel in het proces trachten we de deelnemers ook bewust te maken omtrent de financiële en praktische realiteit die komt kijken bij het beheer van een kerk. Alleen door het thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken kan tot een duurzame toekomst gekomen worden. – Orane Sermeus, projectmanager erfgoed

Iedereen aan het(zelfde) woord

Tijdens de workshop worden vooral de aanwezigen rond de tafel gehoord. Eerst polst de begeleider naar de ideeën die de individuen reeds hebben of die in eerste instantie opkomen. Vervolgens wordt met inspirerende voorbeelden afgetoetst welke invullingen gesmaakt of (af)gekraakt worden. Aan de hand van gerichte en soms uitlokkende vragen dagen de begeleidende collega’s de deelnemers uit om dieper na te denken over de invulling van de kerk op lange termijn. Een tentoonstelling? Goed idee, maar zou dit voldoende bezoekers opleveren om het initiatief leefbaar te houden? Een buurtbar? Prima, maar wat met het café aan de overkant? Door te wikken en te wegen, worden de daadwerkelijk realistische ideeën voor deze kerk uit het geheel gedistilleerd.

En nu?

De resultaten uit de verschillende groepen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de kerkfabriek en de gemeente Willebroek. Binnen het vervolgtraject worden de ideeën verder in de diepte getoetst op hun financiële en praktische haalbaarheid. In samenspraak met de opdrachtgevers zal in het najaar gericht op zoek gegaan worden naar partners om de nevenbestemming te realiseren. Wordt vervolgd…

Nieuws

Willebroek Bruist: quick wins in het centrum

14-04-2023

Na een intensief participatief traject in 2021 opgestart met de inwoners van het centrum, waarbij gezocht werd naar ideeën en wensbeelden. Nadien verdergezet met het ontwerpteam samen met de organisatie en het beleid. Maar de gemeente wenst nu al verbeteringen aanbrengen die een directe impact hebben en onmiddellijk voordeel bieden binnen het centrum van Willebroek, beter gezegd: quick wins ter uitvoering van ‘Willebroek Bruist’.

Inzetten op ingrepen die een directe impact hebben binnen het centrum

Uit alle ideeën die werden verzameld uit het participatietraject werd een synthese gemaakt, waarbij er drie snelle ingrepen werden gekozen om verder uit te werken en concreet te maken binnen het centrum. Quick wins moeten gezien worden als verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel bieden en snel geïmplementeerd kunnen worden. In de praktijk betekent dit zaken die eenvoudig en goedkoop doorgevoerd kunnen worden en snel rendement zullen opleveren.

Er werd de voorkeur gegeven aan het uitwerken van drie projecten rond: ‘Willegroen’, ‘Mobiele spe(e)l–ontmoet container’ en ‘ontmoetingsruimte park Brouwershof’. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke quick win zich op focust, de verdere en concrete uitwerking is momenteel volop aan de gang.  

Willegroen

Deze quick win focust zich op meer groen in het Centrum van Willebroek. Meer groen zorgt voor onder andere voor meer verkoeling door extra schaduw, meer zuurstof, kwaliteitsvol straatbeeld, verhoogt de biodiversiteit,…

Een realisatie hiervan is al zichtbaar op de locatie van de ‘Vredesboom’ op het einde van de Kloosterstraat aan de Groene Laan. Hier is de groendienst, op maandag 13 februari 2023, gestart met het ontharden van het pleintje rond de vredesboom. Deze ontharding is alweer een kleine stap die ons dichter brengt bij het grotere doel waar Willebroek Bruist aan werkt: namelijk dat aangenaam wonen in de nabijheid van groen en water, gezellig winkelen in een bruisend centrum waarin veiligheid voor alle weggebruikers hand in hand gaan. 

De knip op het verhoogd kruispunt van de Kloosterstraat en de Groene Laan kwam als idee uit de participatieavond samen met de bevolking en was al een jaar afgezet met gele betonnen blokken die gebruikt werden om de proefopstelling vorm te geven. Na de gunstige evaluatie is de volgende stap gezet om dit plein meer vorm te geven. De doorgang van de Kloosterstraat naar de Groene Laan blijft zo makkelijk toegankelijk voor het autoverkeer, voor de fietsers is er nog ruimte gelaten voor een doorsteek en voor wandelaars en bewoners blijft de zitbank behouden waar ze kunnen verpozen en genieten van het uitzicht op het kanaal of op de mooie, statische notariswoning.

Het groter geworden groene pleintje heeft de groendienst ondertussen (begin maart) ook ingezaaid zodat er vanaf juni tot oktober weer te genieten zal zijn van heel wat bloemenpracht.  De voordelen van ontharden zijn gekend: het water sijpelt beter in de bodem waardoor die weer beter van kwaliteit wordt. En meer groen betekent ook meer zuurstof dat geproduceerd wordt en dus betere luchtkwaliteit. Dit jaar zetten we zeker nog meer in op o.a. ontharden en bijkomende groenvoorzieningen in het centrum van onze gemeente.

Mobiele spe(e)l-ontmoet container

Bij deze quick win ligt de focus op spe(e)l en sport elementen waarbij ontmoeten centraal komt te staan binnen de publieke ruimte. Hier is duidelijk nood aan en dit kwam sterk naar voor uit het participatietraject. In eerste instantie wordt er door z’n container ingezet op bijkomende speelruimte voor o.a. jeugd. Maar doordat het een mobiele/verplaatsbare container is, kan deze op verschillende plekken binnen het publieke domein ingezet worden waar de nood hoog is aan spe(e)l, sport en/of ontmoetingselement voor verschillende doelgroepen en leeftijden.

Ontmoetingsruimte park Brouwershof

Het bestaande park Brouwershof in het centrum van Willebroek vormt momenteel een belangrijke open en groene ruimte in het centrum waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Uit de verschillende participatie trajecten komt naar voor om binnen dit bestaande park diverse vormen van ontmoeting te stimuleren en om van dit park een centrale groenere ontmoetingsplaats te maken. Hoe dit op korte termijn kan worden opgeladen met bijkomende ‘ontmoeting stimulerende activiteiten’ wordt momenteel voorbereid.