Start van een vernieuwd participatiebeleid

Na intense workshops met inwoners, medewerkers van organisatie Willebroek en externe experts, lanceerde de gemeente Willebroek op 8 februari haar nieuwe participatie-aanpak: Willebroek Wil Wat. Alle mogelijkheden om als inwoner, handelaar, bezoeker, ... je stem te laten horen, werden uit de doeken gedaan.

In onze gemeente willen we namelijk zoveel mogelijk de Willebroekenaren betrekken bij de werking van onze organisatie. Wij willen samen-leven in de gemeente bevorderen door samen te organiseren, te leren, te onderzoeken, te discussiëren, bij te sturen en te evalueren.

Op deze pagina vind je alle manieren om actief betrokken te zijn bij de werking van de organisatie en bijgevolg dus ook om jouw stem te laten horen en jouw steentje bij te dragen aan een gemeente waar het fijn is om deel van uit te maken.  

Informeren

Inwoners worden actief geïnformeerd

Blijf op de hoogte van lopende zaken en activiteiten via onze infopanelen, 2830-magazine, de website of onze sociale media. We hebben ook een aantal nieuwsbrieven zoals die van CC De Ster en voor de verenigingen. 

Voor onze participatieprojecten hebben we een vast kanaal: www.willebroekwilwat.be. Daarop vind je alles om op de hoogte te blijven, mee na te denken en actief jouw steentje bij te dragen. 

Doorheen het jaar organiseren we enkele workshops om alle Willebroekenaren de kans te geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. Thema’s die vaak aan bod komen zijn onze projecten rond stadsvernieuwing, het vrijetijdsaanbod en welzijn. 

De eerste workshop zal doorgaan op donderdag 23 maart 2023 om 18.30 uur in het Huis van de Vrije Tijd. Meer info vind je op deze flyer.

Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande link.

Schrijf je in voor de Willebroek Wil Wat Workshop #1

Consultatie en advies

We bevragen de inwoners over  verschillende zaken. Het beslissingsrecht blijft bij de gemeente. 

Schrijf je in op ons digitaal burgerpanel. Zo kan je gemakkelijk gecontacteerd worden om je mening te geven over bepaalde zaken. Registreer je hier.  

Neem deel aan de Willebroek Wil Wat-workshops. Enkele keren per jaar organiseren we een workshop waar verschillende thema’s aan bod zullen komen vb. stadsvernieuwing, welzijn, vrije tijd… 

Op het Willebroek Wil Wat-platform kan je regelmatig jouw mening delen over lopende bevragingen. De zaken die bevraagd worden tijdens de workshops komen ook aan bod op dit platform. 

Buurt aan de beurt is een activiteit waarbij buurtbewoners fysiek en digitaal hun mening over hun buurt kunnen formuleren. Er wordt samen op zoek gegaan naar verbeterpunten. Hiermee gaan verschillende diensten aan de slag. Dit eindigt met een infomarkt waarop verschillende diensten hun werking en aanbod komen voorstellen. 

Co-creatie

Inwoners en gemeente bepalen samen de agenda, zoeken samen oplossingen en nemen samen beslissingen. Iedereen is tijdens dit proces een gelijkwaardige partner

Verschillende diensten werken regelmatig samen met werkgroepen om bepaalde acties samen vorm te geven. Kom deze te weten via ons Willebroek Wil Wat-platform

Burgerinitiatieven

Je kan zelf initiatief nemen om iets te organiseren in jouw buurt of de gemeente ter bevordering van het samenleven. 
Heb je een idee dat jouw buurt of straat ten goede zou komen? Dien dan een buurtbooster in. 
De gemeente helpt je mee jouw idee verder te verfijnen indien nodig. Je kan dan een budget krijgen om dit idee te verwezenlijken. 

Wil je jouw buren beter leren kennen? Dan kan je een buurtfeest organiseren of bij een buurtcomité aansluiten. Je kan daarbij ook (financiële en materiële) ondersteuning krijgen. 

Gemeenteraad

Wist je dat de gemeenteraad en de raadscommissie vrij te volgen zijn? 
Dit kan zowel digitaal als fysiek. Op deze pagina's kan je opzoeken wie jouw politieke vertegenwoordigers zijn, wanneer deze vergaderingen doorgaan en wat de agenda is.

Heb je een idee dat de gemeente alleen maar ten goede kan komen? 

  • Neem contact op met de dienst waarover jouw idee gaat
  • Neem zelf contact op met een gemeenteraadslid
  • Breng het zelf op de gemeenteraad met een verzoekschrift, eventueel tijdens het Burgerkwartier 
    • Schriftelijk: breng jouw punt op de gemeenteraad via een verzoekschrift
    • Mondeling via het Burgerkwartier. Je krijgt dan 15 minuten om jouw punt toe te lichten. Dit kan maximum 2 keer per gemeenteraad georganiseerd worden.