De 12 werken van Willebroek zijn bekend

De 12 werken van Willebroek, het participatietraject waarin de gemeente Willebroek op zoek gaat naar herstelmaatregelen na de coronacrisis, wordt uitgerold. Het gemeentebestuur selecteerde na een suggestie- en stemronde zo'n dertig maatregelen om het sociaal, economisch en vrijtijdsleven samen weer op te starten in de Kanaalgemeente. 

Vorig jaar ging de gemeente, samen met inwoners, handelaars en verenigingen, op zoek naar herstelmaatregelen om het sociaal, economisch en vrijetijdsleven na de coronacrisis weer op te starten. Via een online platform, postkaartjes en een impactbevraging konden inwoners suggesties doen om terug uit de coronacrisis te klauteren. En dat deden ze massaal.

Tijdens een stemronde kozen inwoners hun favoriete voorstellen uit de geselecteerde maatregelen. Een aantal (dringende) maatregelen werden onmiddellijk genomen. Het college van burgemeester en schepenen bestudeerde de resultaten grondig en kwam uiteindelijk tot een stevige keuze aan maatregelen. Geen twaalf maar liefst dertig maatregelen die het sociaal, economisch en vrijetijdsleven weer op gang moeten helpen.

Deze maatregelen worden de komende maanden één voor één uitgerold door de gemeentelijke diensten. Sommige maatregelen werden reeds uitgevoerd of ingepland, andere worden op dit moment onderzocht en/of uitgewerkt door de betrokken dienst(en).

Regelmatig zal de gemeente via de verschillende communicatiekanalen inwoners op de hoogte brengen waar ze in detail ontdekken welke maatregelen worden uitgevoerd en hoe dat zal gebeuren.

Bekijk hier een overzicht van de gekozen maatregelen.