Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is Willebroek Wil Wat?

Willebroek zet in op participatie. Ontdek hoe jij mee het verschil kan maken met de projecten van Willebroek Wil Wat!

Via Willebroek Wil Wat willen we inwoners betrekken bij het beleid in Willebroek. Op regelmatige basis heb je als inwoner immers inspraak in het reilen en zeilen van onze gemeente. Op deze website zal je steeds een overzicht van vinden van de lopende participatieprojecten.

Via het platform kan je ook verschillende informatie raadplegen, zoals de videoverslagen van de OCMW- en gemeenteraad of webinars in het kader van grote vernieuwingsprojecten.

Ten derde lijsten we ook verschillende instanties op waar je terechtkan om je actief in te zetten. Denk dan aan buurtboosters, waar je zelf een idee kan uitwerken voor je buurt, het vrijwilligersplatform Willebroek Helpt! of meer informatie over het organiseren van een evenement of het oprichten van een vereniging.

Breng dus zeker regelmatig een bezoekje aan dit platform of blijf op de hoogte via onze andere kanalen.

Deel op facebook
Deel op twitter